Oljkarstvo

Zadnja posodobitev dne 14.09.2017

Ne prezrite - Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev
2017


Nasveti - 2016

Dozorevanje oljk 2015 - 18.09.2015; 24.09.2015; 29.09.2015; 05.10.2015; 12.10.2015; 19.10.2015; 27.10.2015; 02.11.2015; 09.11.2015; 16.11.2015


Nasveti - 2015
11.08.2014

OLJČNA MUHA

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da opažamo povečan ulov oljčne muhe na feromonskih vabah. Izlegati so se pričele muhe drugega rodu. Oljkarjem priporočamo preventivno tretiranje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. Ukrepamo v oljčnikih kjer je ulov muh večji od 2 muh/vabo/teden. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha.

Oljkarjem svetujemo, da v svojih oljčnikih skrbno pregledujejo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje, ko je presežen prag škodljivosti - ulov muh večji od 2 muh/vabo/teden.

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si


OLJČNA MUHA

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da opažamo zmeren ulov oljčne muhe na feromonskih vabah. Pregledani plodovi kažejo, da so se na zgodnejših oljkarskih legah v Slovenski Istri že pričele izlegati muhe drugega rodu. Na drugih legah pričakujemo izleganje konec tega in v začetku naslednjega tedna. Oljkarjem priporočamo, da po zadnjih padavinah obnovijo preventivno tretiranje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. Ukrepamo v oljčnikih kjer je ulov muh večji od 2 muh/vabo/teden.

V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha.

Oljkarjem svetujemo, da v svojih oljčnikih skrbno pregledujejo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje, ko je presežen prag škodljivosti - ulov muh večji od 2 muh/vabo/teden.

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si


30.07.2014

OLJČNA MUHA

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da opažamo nekoliko povečan ulov oljčne muhe na feromonskih vabah. Priporočamo, da obnovite preventivno tretiranje z zastrupljeno vabo po delu krošnje, ko bodo to vremenske razmere dopuščale. Ukrepamo v oljčnikih kjer je ulov muh večji od 2 muh/vabo/teden. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha. Oljkarjem priporočamo, da sami v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Vabe postavimo na južni oziroma zavetrni del krošnje oljke v višini glave. Na 1 ha namestimo eno do tri vabe. Veliko bolj selektivne so feromonske vabe, saj se na njih v glavnem lovijo le oljčne muhe, medtem ko se na rumenih lepljivih ploščah lovijo tudi druge žuželke, med katerimi je veliko koristnih. Priporočamo redno kontrolo vab in ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje, ko je presežen prag škodljivosti - ulov muh večji od 2 muh/vabo/teden. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si


24.07.2014

Oljčna muha

Oljkarje na območju spodnje Vipavske doline obveščamo, da smo opazili povečan ulov oljčne muhe na feromonskih vabah. Na tem območju priporočamo preventivno tretiranje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha. Na ostalih oljkarskih območjih ukrepanja proti škodljivki trenutno ne priporočamo.

Oljkarjem priporočamo, da sami v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Vabe postavimo na južni oziroma zavetrni del krošnje oljke v višini glave. Na 1 ha namestimo eno do tri vabe. Veliko bolj selektivne so feromonske vabe, saj se na njih v glavnem lovijo le oljčne muhe, medtem ko se na rumenih lepljivih ploščah lovijo tudi druge žuželke, med katerimi je veliko koristnih. Priporočamo redno kontrolo vab in ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje, ko je presežen prag škodljivosti - ulov muh večji od 2 muh/vabo/teden.

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si
Dozorevanje oljk 2013 - 05.12.203, 28.11.203, 22.11.203, 13.11.203, 06.11.203, 29.10.203, 22.10.203, 15.10.203, 09.10.203, 04.10.203, 27.09.2013.


Ulov oljčne muhe na Primorskem (21.10.2013).


Oljčna muha

Na celotnem območju pridelave oljk opažamo majhen do zmeren ulov oljčne muhe na feromonskih vabah. Natančni podatki o ulovu muhe na lokacijah v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si Trenutne vremenske razmere in tudi napoved za prihodnje dni so zelo slabe tako za rastline, kakor tudi za oljčno muho (izredno visoke temperature, nizka zračna vlažnost in brez padavin). Glede na ulov in trenutne vremenske razmere ukrepanja proti škodljivki trenutno ne priporočamo.

Pripravil: Matjaž Jančar


Varstvo oljk 30.07.2013

Oljčna muha

Na celotnem območju pridelave oljk še vedno opažamo zmeren ulov oljčne muhe na feromonskih vabah. Natančni podatki o ulovu muhe na lokacijah v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si Glede na vremenske razmere in na napoved za prihodnje dni (še vedno izredno visoke temperature in brez padavin), ukrepanja proti škodljivki še ne priporočamo.

Pripravil: Matjaž Jančar


Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki