Oddelek za varstvo rastlin

KAJ DELAMO IN KAJ PONUJAMO

Oddelek za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica je bil formiran v l. 2010 in je razširjen naslednik organizacijske enote Entomološki oddelek, ustanovljene v l. 2001v okviru slovenskega zakonskega in institucionalnega prilagajanja Evropski skupnosti na področju zdravstvenega varstva rastlin. Osnovni namen in naloga Oddelka za varstvo rastlin je kakovostna strokovna podpora tržnim pridelovalcem na področju zdravstvenega varstva rastlin ter pomoč vsem drugim imetnikom rastlin pri prepoznavanju in obvladovanju bolezni in škodljivcev rastlin. S svojimi strokovnimi potenciali nudimo tudi strokovno podporo Fitosanitarni upravi RS (FURS) pri izvajanju nalog varstva zdravja rastlin in registracije fitofarmacevtskih sredstev. Izvajamo vse naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin ter raziskave na tem področju. Oddelek za varstvo rastlin pri KGZS - Zavod GO je za izvajanje strokovnih nalog zdravstvenega varstva rastlin pooblaščen s strani FURS, ki je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Isti organ nam je na osnovi izpolnjevanja pogojev dodelil tudi koncesijo za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin za Primorsko. Sistem odgovornosti v oddelku, znotraj zavoda in v odnosu do FURS je določen s Poslovnikom o kakovosti. Z njim so opredeljeni tudi vsi postopki izvajanja strokovnih nalog in nalog javne službe za varstvo rastlin v skladu z dobro prakso.

Glavna delovna področja oddelka so naslednja:

A. Naloge varstva zdravja rastlin

Diagnostika škodljivih organizmov rastlin

(Več..)

V sestavi Oddelka za varstvo rastlin je tudi entomološki laboratorij, ki je pooblaščeni in referenčni laboratorij za diagnostiko karantenskih škodljivih žuželk in pršic rastlin v Republiki Sloveniji. V njem se izvaja:

Naloge zdravstvenega varstva rastlin

B. Naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin

C. Fitofarmacevtska sredstva

Mi smo…

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki