Sadjarstvo


Primorska je po podnebju zelo raznolika in prav tako raznolika je pridelava sadja.

Med sadnimi vrstami so v intenzivnih nasadih najbolj razširjene breskve, sledijo jim hruške, jablane, češnje, marelice, kostanj, slive, kaki, aktinidije, jagode, orehi, fige, višnje, leska, na vrtovih uspeva še jagodičevje (ribez, kosmulja, maline, robide, josta, tayberry), žižule, japonske nešplje, feijoa, ponekod celo mandarine, kot ekstenzivna drevesa pa še pituralke, nešplje in skorš.

Površine intenzivnih sadovnjakov po podatkih KSS po posameznih območjih v primerjavi s podatki statističnega popisa iz leta 2002 za Slovenijo

Sadna vrsta Zgornja vipavska Spodnja vipavska Brda Tolminsko Idrijsko Brkini Slov. Istra Skupaj Skupaj po stat. popisu 2002 za Slo
breskve 76 331 186 0 0 1 106 700 640
hruške 1 213 30 0 0 4 90 338 280
jablane 2 13 1 13 1 145 32 207 3100
češnje 28 16 114 0 0 0 14 172 106
marelice 5 5 27 0 0 0 2 39 30
kostanj 9 1 15 0 0 0 0 25 11
slive 2 2 16 0 0 4 0 24 38
kaki 1 7 2 0 0 0 12 22 25
aktinidije 0 5 0 0 0 0 5 10 9
jagode 1 0 0 0 0 1 8 10 0
oreh 0 1 0 0 0 4 4 9 53
fige 1 1 1 0 0 0 5 8 7
višnje 0 4 0 0 0 0 0 4 58
leska 0 2 0 0 0 0 0 2 27
skupaj 126 601 392 13 1 159 278 1570 4384

Svetovanje

Območje delovanja in strokovna specializacija

Delo svetovalne službe:

Izobraževanje

Svetovanje

Ostalo

Strokovna literatura, članki in prispevki

Tehnološka navodila in brošure

Strokovni prispevki in posterji na posvetih in kongresih

Sodelovanje

Oblikovanje predlogov in pripomb k osnutkom zakonov, uredb in pravilnikov


Slovenska razstava sadja 2009

Opis dogajanja na slovenski razstavi sadja, ki se je odvijala med 22. in 25. oktobrom 2009 v prostorih Tolminskega muzeja v Tolminu, si lahko ogledate tukaj.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki