Vinarstvo


2017

Specialist za vinarstvo

Tamara Rusjan, univ.dipl.inž.kmet.

Območje delovanja

Področje dela

OBRAZLOŽITEV POTREB IZVAJANJA IZOBRAŽEVAJNA SMERNIC DOBRE HIGIENSKE PRAKSE

Evropska unija je poenotila zakonodajo s področja živil, kar je zapisano v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil. Vino spada med živila, zato je potrebno v postopkih pridelave vina vse do prodaje zagotavljati dobro higiensko prakso. Uredba daje nosilcu živilske dejavnosti možnost, da za doseganje skladnosti osnuje lasten oz. individualen sistem, ki temelji na načelih HACCP ali pa, da se sklicuje na uradno odobrene smernice dobre higienske prakse in izvaja postopke, ki jih narekujejo te smernice. S smernicami vinar vzpostavi svoj sistem dobre higienske prakse in izpolni vse zahteve veljavne zakonodaje, ki jih mora spoštovati. V kolikor vinar uporablja Smernice dobre higienske prakse pri predelavi vina, je tudi nadzorni organ pri izvajanju nadzora dolžen kontrolirati po smernicah. Tako veljajo smernice za učinkovit in najcenejši način vzpostavitve obvladovanja tehnološke higiene pri predelavi vina. Poudariti je potrebno, da se s smernicami ne povečuje obseg vodenja evidenc, temveč se upoštevajo evidence, ki jih vinarji morajo voditi na osnovi Pravilnika o kletarski evidenci, UL RS št. 51/2004 in Evidenco o uporabi fitofarmacevtskih sredstev – FFS, UL. RS št. 62/2003. Strokovna skupina za vinarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije je skupaj s člani interesnih združenj pripravila Smernice dobre higienske prakse pri predelavi grozdja v vino.

Kmetijsko gozdarski Zavod Nova Gorica ponuja izobraževanje – Seminar za učinkovito vodenje smernic dobre higienske prakse. Seminar traja 3 do 4 šolske ure. Udeleženci seminarja prejmejo Delovni zvezek Smernic in potrdilo o udeležbi. Cena seminarja je 36 eurov (DDV vključen v ceni). Seminar je namenjen vsem vinogradnikom, KI PRIDELUJEJO VINO IN GA TRŽIJO.

Dodatne informacije: Tamara Rusjan, specialistka za vinarstvo, tel: 33 51 209

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki