Zaposleni

Raziskovalna enota

Projektna enota

Uprava

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Oddelek za živinorejo

Agroživilski laboratorij

Oddelek za varstvo rastlin

Drevesnica Bilje

Sadjarski center Bilje

Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje

Center za oljkarstvo Koper

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki