O zavodu

KGZ Nova Gorica s svojimi dejavnostmi pokriva zahodni del teritorija Slovenije, ki sega od Bovca in Kobarida, Idrije na severu do Pirana na jugu ter vse od italijanske meje na zahodu in do Postojne in Ilirske Bistrice na vzhodu. To področje je izjemno pestro; tako po geomorfološki sestavi kot tudi po različnih podnebnih pogojih, kar močno vpliva na zastopanost skoraj vseh kmetijskih panog, od pridelave in prireje do predelave in turizma.

Strokovne službe KGZ Nova Gorica delujejo na območju naslednjih občin: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Kanal, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.

Predstavitveni film KGZ Nova Gorica Povezava na film (YouTube)


Oddelki:

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki