Oddelek za kmetijsko svetovanje

Kmetijsko svetovanje, ki ga izvaja kmetijska svetovalna služba v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, je usklajeno s temeljnimi cilji slovenske kmetijske politike, opredeljenimi s Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva in Programom reforme slovenske kmetijske politike in zasleduje glavni cilj celostnega razvoja podeželja.

Organiziranost KSS pri Kmetijsko gozdarskemu zavodu Nova Gorica

Kmetijska svetovalna služba pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica je organizirana v devetih izpostavah:

Izpostava KSS Postojna ima pisarno še v Pivki, prav tako izpostava KSS Sežana na Kozini, izpostava KSS Nova Gorica v Biljah.

Geografsko so izpostave kmetijske svetovalne službe porazdeljene po celotnem Primorskem v občinah: Vipava, Ajdovščina, Brda, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Nova Gorica, Kanal ob Soči, Cerkno, Idrija, Tolmin, Kobarid, Bovec, Miren-Kostanjevica, Komen, Sežana, Hrpelje-Kozina, Koper, Piran, Izola, Ilirska Bistrica, Piran, Pivka, Postojna.

Kmetijska svetovalna služba zaposluje 41 strokovnjakov, v veliki večini z VII. stopnjo izobrazbe kmetijske smeri. V oddelku delujejo kmetijski svetovalci/ke specialisti, terenski svetovalci/ke in svetovalci/ke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti.

Kmetijski svetovalci specialisti opravljajo sledeče naloge:

Terenski kmetijski svetovalci in svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Izpostava s terensko kmetijsko svetovalno službo združuje terenske kmetijske svetovalce in svetovalce za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter deluje praviloma na območju UE ali dela UE. Na vsaki izpostavi deluje, glede na postavljene kriterije (število kmetij, vrsta kmetij, velikost enote, razvitost območja ipd.) prilagojeno število terenskih kmetijskih svetovalcev in svetovalk. Vsak terenski kmetijski svetovalec/ka je zadolžen za strokovno delo s kmeti na svojem terenu, ki navadno obsega eno ali več katastrskih občin/občin/volilnih okrajev. Terenski kmetijski svetovalci in svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah so na svojem delovnem območju splošni svetovalci oziroma generalisti. Tako torej terenski kmetijski svetovalci in svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah predvsem:

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki