Sadjarstvo

Zadnja posodobitev dne 16.08.2017

Ne prezrite - Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev
2017


2016

NOVO ! - 09.03.2016 - Predspomladansko škropljenje jablan


NOVO ! - 26.05.2015 - Plodova vinska mušica !!!

PREDSPOMLADANSKO ŠKROPLJENJE MARELIC, BRESKEV IN NEKTARIN

Dnevne temperature se na izpostavljenih, sončnih legah precej dvignejo, kar je pospešilo rast in razvoj sadnega drevja. Predvsem koščičarji (marelice, breskve in nektarine) so v zelo različnih fenofazah, kar je odvisno od sorte in lege posameznega nasada.

Marelice

Na območju Slovenske Istre in Severne Primorske (predvsem spodnje Vipavske doline in Goriških Brd), so brsti marelic na zgodnejših, sončnih legah že napeti (fenofaza D-E po Baggoliniju oz. 53-55 po BBCH), zato je potrebno opraviti škropljenje proti listni luknjičavosti in drugim boleznim, ki prezimijo na lesu, seveda, če tega še niste naredili pred kratkim. Priporočamo uporabo bakrovih pripravkov, ker so deloma učinkoviti tudi proti bakterijskim boleznim. Uporabimo lahko:
- Champion 50 WG - 0,5-1,0%
- Cuprablau Z 35 WP - 2 kg/ha
- Cuprablau Z ultra WP - 1,8 kg/ha
- Bordojska brozga Caffaro - 0,95-1,15%

Sredstva na osnovi bakra lahko uporabljamo do pojava cvetnih popkov. Potrebno se je držati navodil za uporabo in upoštevati predpise (varstvo voda, ipd.)!

Breskve in nektarine

Pri breskvah in nektarinah so fenofaze razvoja zelo različne. Na območju Slovenske Istre in Severne Primorske so brsti pri zgodnjih sortah breskev in nektarin na sončnih legah, v fenofazi B-C po Baggoliniju oz. 03-10 po BBCH, zato je na tem območju v takih nasadih potrebno škropljenje proti breskovi kodravosti in listni luknjičavosti koščičarjev, seveda, če tega še niste naredili pred kratkim. Pri poznih sortah breskev, ki so začele z brstenjem, priporočamo uporabo sredstev na osnovi bakra, ker so deloma učinkovita tudi zoper bakterijske in druge bolezni breskev. Uporabimo lahko:
- Champion 50 WG - 0,5%
- Cuprablau Z 35 WP - 2 kg/ha
- Cuprablau Z ultra WP - 1,8 kg/ha
- Bordojska brozga Caffaro - 0,95-1,15%
- Kocide 2000 - 0,25%
- Kocide DF - 0,5-0,7%
- Cuproxat - 1,0%
- Nordox 75 WG - 0,15%

V izpostavljenih nasadih (predvsem v Slovenski Istri), kjer so cvetni brsti že močno nabrekli (fenofaza D po Baggoliniju oz. 54 po BBCH) in kjer ste že opravili škropljenje z bakrenimi sredstvi je škropljenje smiselno ponoviti z organskimi sredstvi. Uporabimo lahko:
- Ziram 76 WG - 3,0 kg/ha
- Syllit 400SC 1,7-2,25 l/ha
Škropiti je treba temeljito, pri čemur pazimo, da bodo dobro poškropljeni tudi vrhovi dreves. Izberemo dan, ko ni vetra in da je zračna vlažnost nad 60%.

Potrebno se je držati navodil za uporabo in upoštevati predpise (varstvo voda, ipd.)!


NOVO ! - 20.02.2015 - Vabilo na prikaz rezi različnih sadnih vrst

20.02.2015 - Predspomladansko škropljenje marelic, breskev in nektarin


ŠKROPLJENJE ČEŠENJ IN VIŠENJ

Zaradi deževnega vremena je potrebno nasade češenj in višenj ponovno poškropiti proti češnjevi listni pegavosti. V ta namen lahko uporabimo naslednje pripravke: Octave v 0,04% konc. ali Dithane DG neotec v količini 2,0 kg/ha ali Ditjhane M-45 v količini 2,0 kg/ha.

OREHOVA MUHA

Orehova muha, katere ličinke povzročajo poškodbe in črnenje plodov še vedno leti. Njeno navzočnost ugotavljamo z rumenimi lepljivimi ploščami, ki jih obesimo na drevesa. Namestitev večjega števila rumenih plošč na drevo že samo po sebi deloma zmanjša napad škodljivca. Za zatiranje orehove muhe sta na voljo pripravka Laser 240 SC in Calypso SC 480. Čas in način zatiranja orehove muhe je odvisen predvsem od tega, kateri pripravek uporabimo. Če uporabljamo pripravek Laser 240 SC skupaj s prehranskim atraktantom Nu-Lure opravimo prvo škropljenje, ko se na rumene plošče ulovijo prve muhe. Tretiranje ponovimo še enkrat ali dvakrat v presledkih enega do dveh tednov oz. če je dež nanos spral. S to mešanico tretiramo le približno spodnjo tretjino krošnje. S pripravkom Calypso SC 480 se tretira celo krošnjo, ko muha odloži prva jajčeca. Zdaj je za to še prezgodaj. Najprimernejši čas za to bomo objavili v naslednjih obvestilih.

Pred uporabo navedenih insekticidov zoper orehovo muho natančno preberite navodila. Ta so objavljena tudi na spletni strani http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm.

ŠKROPLJENJE JABLAN IN HRUŠK

Škrlup

Za zaključna škropljena proti škrlupu dajemo prednost fungicidom, ki imajo dobro delovanje na skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni. Za ta namen lahko uporabite naslednje pripravke: THIRAM 80 WG v 0,25 % konc. ali ZATO PLUS v odmerku 1,9 kg/ha ki imata 35 dni karence, MERPAN 50 WP v 0,2-0,3% konc., MERPAN 80 WDG v 0,125- 0,2% konc. ali ZATO 50 WG v 0,01-0,015 % konc., ki imajo 21 dni karence ali pripravek BELLIS v odmerku 0,8 kg/ha, ki ima 7 dni karence.

Pazite na karenco uporabljenih sredstev, izbor sredstev prilagodite času zorenja posameznih sort jabolk.

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača so na Primorskem v zadnjem tednu majhni, pod pragom škodljivosti. Škropljenje priporočamo samo v tistih nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti (10 metuljčkov/feromonsko vabo/teden) in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni. Uporabite lahko naslednje pripravke: Affirm v odmerku 4 kg/ha (7 dni karence), Mospilan v 0,04 % konc. (14 dni karence), Calypso v 0,02 % konc. (14 dni karence) ali Steward v 0,017% konc. (7 dni karence).

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.


31.07.2014 - Škropljenje sadnega drevja

OREHOVA MUHA

Zaznali smo začetek leta orehove muhe, katere ličinke povzročajo poškodbe in črnenje plodov. Njeno navzočnost ugotavljamo z rumenimi lepljivimi ploščami, ki jih obesimo na drevesa. Zdaj je čas, da to naredimo. Namestitev večjega števila rumenih plošč na drevo že samo po sebi deloma zmanjša napad škodljivca. Za zatiranje orehove muhe sta na voljo pripravka Laser 240 SC in Calypso SC 480. Čas in način zatiranja orehove muhe je odvisen predvsem od tega, kateri pripravek uporabimo. Če uporabljamo pripravek Laser 240 SC skupaj s prehranskim atraktantom Nu-Lure opravimo prvo škropljenje, ko se na rumene plošče ulovijo prve muhe. Tretiranje ponovimo še enkrat ali dvakrat v presledkih enega do dveh tednov oz. če je dež nanos spral. S to mešanico tretiramo le približno spodnjo tretjino krošnje. S pripravkom Calypso SC 480 se tretira celo krošnjo, ko muha odloži prva jajčeca. Zdaj je za to še prezgodaj. Najprimernejši čas za to bomo objavili v naslednjih obvestilih. Pred uporabo navedenih insekticidov zoper orehovo muho natančno preberite navodila. Ta so objavljena tudi na spletni strani http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm

ŠKROPLJENJE ČEŠENJ IN VIŠENJ

Zaradi deževnega vremena je potrebno nasade češenj in višenj ponovno poškropiti proti češnjevi listni pegavosti. V ta namen lahko uporabimo naslednje pripravke: Octave v 0,04% konc. ali Dithane DG neotec v količini 2,0 kg/ha ali Ditjhane M-45 v količini 2,0 kg/ha.

ŠKROPLJENJE SLIV IN ČEŠPELJ

Ulov češpljevega zavijača je v zadnih dnevih ponovno narastel in občutno presega prag škodljivosti. Obenem so obilne padavine izprale škropilno oblogo, zato je v nasadih smiselno obnoviti škropljenje proti omenjenemu škodljivcu. Priporočamo uporabo pripravka CORAGEN, ki ga lahko uporabimo dvakrat v rastni sezoni. Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

ŠKROPLJENJE JABLAN IN HRUŠK

Škrlup

Nasade jablan in hrušk je potrebno še naprej redno škropiti proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi. Upoštevajte, da padavine v količini 20 do 30 mm izperejo škropilno oblogo z listov in plodov ter da je v takem primeru škropljenje potrebno ponoviti. Izbor fungicidov in razmike med škropljenji prilagodite zdravstvenemu stanju nasadov in lokalnim vremenskim razmeram. V primeru neurij s sodro ali točo je potrebno nasade takoj poškropiti s pripravki na osnovi aktivnih snovi kaptan in tiram, ki preprečujejo gnitje plodov.

JABLANE HRUŠKE ODMEREK
Dithane M-45 Dithane M-45 2 kg/ha
Dithane DG neotec Dithane DG neotec 2 kg/ha
Manfil 75 WG - max. 2 kg/ha
Manfil 80 WP - max. 2 kg/ha
Penncozeb 75 DG - max. 2,5 kg /ha
Pinozeb M-45 - 2 kg/ha
Merpan 50WP Merpan 50WP 0,2 -0,3 %
Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG 0,125 -0,2%
Orthocide 80 WG Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Delan 700 WG Delan 700 WG max. 0,75 kg /ha
Polyram DF Polyram DF 2 kg/ha
Tiram 80 WG Tiram 80 WG 0,25 %
Antracol - 0,2 %
Antracol WG 70 - 0,2 %

Jablanova pepelovka

V nasadih jablan, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodajate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus, Pepelin, Vindex 80 WG, Močljivo žveplo) v odmerku 3 kg/ha. Poleg škropljenja priporočamo tudi odstranjevanje plesnivih poganjkov.

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200). Več informacij dobite na spletni strani:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovnapodrocja/zdravjerastlin/posebnonadzorovaniorganizmi/hrusevozig/*

2014

    1. 2014 - Škropljenje breskev in nektarin](/nasveti/sadno-drevje/2014-07-25-k-sg)
    1. 2014 - Orehova muha](/nasveti/sadno-drevje/2014-07-25-k-sg-oreh)

Datum:25.07.2014

ŠKROPLJENJE ČEŠENJ IN VIŠENJ

Zaradi nestanovitnega vremena in pogostih padavin, je potrebno nasade češenj in višenj poškropiti proti češnjevi listni pegavosti. V ta namen lahko uporabimo naslednje pripravke: Octave v 0,04% konc. ali Dithane DG neotec v količini 2,0 kg/ha ali Dithane M-45 v količini 2,0 kg/ha.

ŠKROPLJENJE SLIV IN ČEŠPELJ

Na območju Brkinov beležimo izjemno velik ulov češpljevega zavijača, zato svetujemo ponovno škropljenje proti omenjenemu škodljivcu. V ta namen lahko uporabite pripravek CORAGEN v odmerku 0,27 l/ha. Pripravek lahko uporabite največ dvakrat v rastni dobi.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

ŠKROPLJENJE JABLAN IN HRUŠK

Škrlup

Nasade jablan in hrušk je potrebno še naprej redno škropiti proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi. Upoštevajte, da padavine v količini 20 do 30 mm izperejo škropilno oblogo z listov in plodov ter da je v takem primeru škropljenje potrebno ponoviti. Izbor fungicidov in razmike med škropljenji prilagodite zdravstvenemu stanju nasadov in lokalnim vremenskim razmeram. V primeru neurij s sodro ali točo je potrebno nasade takoj poškropiti s pripravki na osnovi aktivnih snovi kaptan in tiram, ki preprečujejo gnitje plodov.

JABLANE HRUŠKE ODMEREK
Dithane M-45 Dithane M-45 2 kg/ha
Dithane DG neotec Dithane DG neotec 2 kg/ha
Manfil 75 WG - max. 2 kg/ha
Manfil 80 WP - max. 2 kg/ha
Penncozeb 75 DG - max. 2,5 kg /ha
Pinozeb M-45 - 2 kg/ha
Merpan 50WP Merpan 50WP 0,2 -0,3 %
Merpan 80 WDG Merpan 80 WDG 0,125 -0,2%
Orthocide 80 WG Orthocide 80 WG 2 kg/ha
Delan 700 WG Delan 700 WG max. 0,75 kg /ha
Polyram DF Polyram DF 2 kg/ha
Tiram 80 WG Tiram 80 WG 0,25 %
Antracol - 0,2 %
Antracol WG 70 - 0,2 %

Jablanova pepelovka

V nasadih jablan, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodajate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus, Pepelin, Vindex 80 WG, Močljivo žveplo) v odmerku 3 kg/ha. Poleg škropljenja priporočamo tudi odstranjevanje plesnivih poganjkov.

Jabolčni zavijač

V zadnjem tednu beležimo na območju Brkinov zelo velik ulov jabolčnega zavijača. Tedenski ulovi na feromonskih vabah so bili na lokacijah Čelje in Komenščina 40 oz. 55 metuljčkov. Na tem območju svetujemo, da ponovite škropljenje proti jabolčnem zavijaču, če je od prejšnjega minilo več kot 14 dni oz. če je dež spral insekticidno oblogo. Enako velja tudi za ostala območja, kjer je presežen prag škodljivosti. V ta namen lahko uporabite: Coragen v odmerku 0,27 l/ha, Mospilan v 0,04 % konc., Calypso v 0,02 % konc., Steward v 0,017 % konc. ali pripravek Affirm v odmerku 4,0 kg/ha.

Pri uporabi sredstev, ki so čebelam nevarna je potrebno pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi vodne in druge varnostne pasove.

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200). Več informacij dobite na spletni strani: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovnapodrocja/zdravjerastlin/posebnonadzorovaniorganizmi/hrusevozig/


2013

Na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, izdalo dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin za fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC. Dopis, Dovoljenje MKO.


Napotki za varstvo sadnega drevja z dne 09. avgust 2012

JABLANE IN HRUŠKE

Škrlup

Zaradi suhega vremena ni večje nevarnosti za pojav škrlupa. Naslednje škropljenje opravite šele pred napovedanimi padavinami. Za zaključna škropljena proti škrlupu dajemo prednost fungicidom, ki imajo dobro delovanje na skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni. Za ta namen lahko uporabite naslednje pripravke: THIRAM 80 WG v 0,2 % konc., ki ima 35 dni karence, MERPAN 50 WP v 0,2-0,3% konc., MERPAN 80 WDG v 0,125- 0,2% konc., ZATO 50 WG v 0,01-0,015 % konc., ZATO PLUS v odmerku 1,9 kg/ha, ki imajo 21 dni karence ali pripravek BELLIS v odmerku 0,8 kg/ha, ki ima 7 dni karence.

Pazite na karenco uporabljenih sredstev, izbor sredstev prilagodite času zorenja posameznih sort jabolk.

Jabolčni zavijač

Na nekaterih lokacijah na Goriškem (Prvačko polje, Vogrsko) se jabolčni zavijač še vedno lovi v zelo velikem številu na feromonske vabe. Ponovno škropljenje proti zavijaču svetujemo v tistih nasadih, kjer beležite presežen prag škodljivosti (ulov več kot 10 metuljčkov na feromonsko vabo na teden in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni. Za naslednje škropljenje priporočamo pripravke: Coragen v odmerku 0,27 l/ha ( 14 dni karence), Affirm (7 dni karence) v odmerku 4 kg/ha ali Steward v 0,017% konc. (7 dni karence).

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda. Pazite na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev!

VARSTVO OREHOV

Orehova muha

Na širšem območju Primorske se je začela množično pojavljati orehova muha, ki povzroča počrnelost zunanjega dela (zelene ovojnice) orehov. Prvo škropljenje proti orehovi muhi izvedemo v času največjega ulova na rumene lepljive plošče. Škropljenje po dveh do treh tednih ponovimo. V ta namen je registriran pripravek Calypso v odmerku 2,5 ml na 10 L vode oz. 0,25 L /ha.

Pri tretiranju, upoštevajte predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

HRUŠEV OŽIG

Z namenom zgodnjega odkrivanja morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo redno pregledovanje sadovnjakov jablan in hrušk in sadnih vrtov. V primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200). Več informacij na: http://www.furs.si/svn/zvr/hrozig.asp

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 02. avgust 2012

JABLANE IN HRUŠKE

Škrlup

Zaradi suhega vremena ni večje nevarnosti za pojav škrlupa. Presledke med škropljenji lahko v tem obdobju podaljšate (razmik med škropljenji 12-14 dni).
Za zaključna škropljena proti škrlupu dajemo prednost fungicidom, ki imajo dobro delovanje na skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni. V ta namen lahko uporabite naslednje pripravke: THIRAM 80 WG v 0,2 % konc., ki ima 35 dni karence, MERPAN 50 WP v 0,2-0,3% konc., MERPAN 80 WDG v 0,125- 0,2% konc., ZATO 50 WG v 0,01-0,015 % konc., ZATO PLUS v odmerku 1,9 kg/ha, ki imajo 21 dni karence ali pripravek BELLIS v odmerku 0,8 kg/ha, ki ima 7 dni karence.

Pazite na karenco uporabljenih sredstev, izbor sredstev prilagodite času zorenja posameznih sort jabolk.

Jabolčni zavijač

V zadnjem tednu se je jabolčni zavijač na celotnem območju Primorske v velikem številu lovil na feromonske vabe, zato priporočamo ponovno škropljenje proti omenjenemu škodljivcu, zlasti če je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni. V ta namen lahko uporabite naslednje pripravke: Coragen v odmerku 0,27 l/ha, Affirm v odmerku 4 kg/ha, Mospilan v 0,04 % konc., Calypso v 0,02 % konc. ali Steward v 0,017% konc..

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda. Pazite na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev!

VARSTVO OREHOV

Orehova muha

Na širšem območju Primorske se je začela množično pojavljati orehova muha, ki povzroča počrnelost zunanjega dela (zelene ovojnice) orehov. Zdaj je primeren čas za prvo škropljenje proti omenjenemu škodljivcu. V ta namen je registriran pripravek Calypso v odmerku 2,5 ml na 10 L vode oz. 0,25 L /ha. Škropljenje po dveh do treh tednih ponovimo.

Pri tretiranju, upoštevajte predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

HRUŠEV OŽIG

Z namenom zgodnjega odkrivanja morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo redno pregledovanje sadovnjakov jablan in hrušk in sadnih vrtov. Zaradi povečane nevarnosti pojava in širjenja bolezni po toči, priporočamo dodatne preglede nasadov na območjih, ki jih je prizadela toča. V primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200). Več informacij na: http://www.furs.si/svn/zvr/hrozig.asp

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 27. julij 2012

BRESKVE IN NEKTARINE

Breskov zavijač se tudi v tem tednu množično lovi na feromonske vabe. Škropljenje pride v poštev le še za pozne sorte breskev. Za ta namen lahko uporabite pripravek AFFIRM v odmerku 3-4 kg/ha, pripravek ima 7 dni karence. Za zmanjševanje gnitja plodov, ki jih povzročajo sadne gnilobe in plodova monilija priporočamo škropljenje s pripravki: Chorus 50 WG v odmerku 0,6 kg/ha (karenca 7 dni), Teldor SC 500 v odmerku 1,5 l/ha ali Rovral aquaflo 2,25 l/ha (za oba je karenca 3 dni). Ta ukrep je še posebej priporočljiv na območju Spodnje Vipavske dolino, kjer so bile najdene okužbe s plodovo monilijo. Nekatera našteta sredstva so čebelam nevarna, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno predpise s področja varstva voda. Pazite na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev!

JABLANE IN HRUŠKE

Škrlup

Nasade je potrebno še naprej redno škropiti proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi. V ta namen lahko uporabite naslednje pripravke: Delan 700 WG v 0,05% konc., Dithane M-45 v 0,2% konc., Dithane DG NEOTEC v 0,2% konc., Manfil 75 WG v odmerku 2 kg/ha, Manfil 80 WP v odmerku 2 kg/ha, Penncozeb 75 DG v odmerku 2,5 kg/ha, Pinozeb M-45 v odmerku 2,0 kg/ha, Merpan 50 WP v 0,2-0,3% konc., Merpan 80 WDG v 0,125- 0,2% konc., Polyram DF v 0,2% konc., Thiram 80 WG v 0,25 % konc.. Razmike med škropljenji in izbor fungicidov prilagodimo vremenskim razmeram in zdravstvenemu stanju nasada. Pri uporabi kontaktnih fungicidov upoštevamo, da se pri 20 do 30 mm padavin, kontakten fungicid izpere z listov in je potrebno škropljenje ponoviti. Za zaključna škropljena proti škrlupu dajemo prednost fungicidom, ki imajo dobro delovanje na skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni. V ta namen lahko uporabite naslednje pripravke: THIRAM 80 WG, ki ima 35 dni karence, MERPAN 50 WP, MERPAN 80 WDG, ZATO ali ki imajo 21 dni karence ali pripravek BELLIS, ki ima 7 dni karence.

VARSTVO OREHOV

Orehova muha

Na širšem območju Primorske se je začela pojavljati orehova muha, ki povzroča počrnelost zunanjega dela (zelene ovojnice) orehov. Pravi čas za njeno zatiranje z insekticidom Calypso bo 14 dni po prvem ulovu oz. v času množičnega pojavljanja, o čemer vas bomo pravočasno obvestili. Imetnikom posameznih orehov na vrtovih ob hišah, kjer uporaba insekticida ni mogoča, svetujemo prekrivanje tal pod krošnjo z belo vrtno kopreno (lutrasil, covertan, vrteks..). Omenjeni ukrep preprečuje odraslim osebkom, da bi izleteli iz tal in povzročali poškodbe plodov. Tla morajo ostati pokrita od začetka pojavljanja muhe, pa do konca septembra.

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo redno pregledovanje sadovnjakov jablan in hrušk in sadnih vrtov. Zaradi povečane nevarnosti pojava in širjenja bolezni po toči, priporočamo dodatne preglede nasadov na območjih, ki jih je prizadela toča. V primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200). Več informacij na: http://www.furs.si/svn/zvr/hrozig.asp


20.04.2012 - OPOZORILO pridelovalcem aktinidije na prihajajočo nevarnost - BAKTERIJSKI OŽIG AKTINIDIJE

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki