EVIDENCE o uporabi FFS v kmetijski pridelavi

V skladu s Pravilnikom o integriranem varstvu pred škodljivimi organizmi (UL RS 43/14) so vsi uporabniki fitofarmacevtskih sredstev za poklicno rabo dolžni voditi podatke o uporabi metod varstva rastlin z nizkim tveganjem in njihovi uspešnosti, prav tako morajo voditi podatke o uporabi FFS in račune za kupljena FFS.

Obrazec - Priloga 1

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki