Bakterijski ožig aktinidije

OPOZORILO PRIDELOVALCEM AKTINIDIJE

Tudi v Sloveniji potrjena prisotnost bakterijskega ožiga aktinidije (Psa)


Pridelovalce aktinidije obveščamo, da so pri Nacionalnem inštitutu za biologijo konec meseca maja 2013 tudi v Sloveniji potrdili prisotnost bakterijskega ožiga aktinidije, čigar povzročitelj je bakterija Pseudomonas syringae pv. actinidiae. Že v preteklih letih je bila bolezen opažena v sosednji Furlaniji – Julijski krajini, v neposredni bližini naše zahodne meje. Bolezen povzroča odmiranje posameznih delov ali pogosto celih trsov, v hujših primerih tudi propad celih nasadov.

Pridelovalci aktinidije naj bodo pozorni na naslednje bolezenske znake:

Bolezenska znamenja v slikah (Fotografije: G. Seljak)


Slika 1: Propadanje okuženih trsov

Slika 2: Venenje in sušenje poganjkov

Slika 3: Zgodnja bolezenska znamenja na deblu

Slika 4: Bakterijski izcedek na deblu

Slika 5: Rjave pege na listu

Slika 6: Sušenje okuženih cvetov

Bolezenska znamenja in opis bolezni (v angleščini oz. italijanščini) si lahko ogledate tudi na spletnih naslovih:

Pridelovalce aktinidije pozivamo, da skrbno opazujete nasade aktinidij in v primeru sumljivih bolezenskih pojavov o tem obvezno obvestite strokovnjake Oddelka za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu v Novi Gorici na tel. 05/3351216 ali v Kopru na tel. 05/6304060 ali na elektronski naslov entolab@go.kgzs.si. Ti bodo nasad pregledali, po potrebi odvzeli vzorec za laboratorijsko potrditev povzročitelja in izvedli potrebne ukrepe za zaustavitev širjenja bolezni.

Izogibati se je treba nabavi sadik aktinidij z okuženih območij. Edini način zatiranja bolezni je takojšnje odstranjevanje in sežiganje obolelih delov ali celih trsov še preden se bolezen razširi. Pri rezi obolelih ali sumljivih trsov je treba sproti razkuževati orodje s 70% alkoholom ali 5% Varikino.

Pripravila:
Matjaž JANČAR in
mag. Gabrijel SELJAK

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki