Entomološki laboratorij

ALI MORDA NE ZNATE UGOTOVITI KATERA BOLEZEN ALI ŠKODLJIVEC OGROŽA VAŠE RASTLINE IN KAKO SE JIH ZNEBITI?

V ODDELKU ZA VARSTVO RASTLIN PRI KMETIJSKO GOZDARSKEM ZAVODU V NOVI GORICI VAM BOMO TO ZADREGO Z VELIKO VERJETNOSTJO ZNALI REŠITI.
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je z “Odločbo MKGP št. 3430-535/2008/4 o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin” med drugim pooblaščen tudi za izvajanje uradne in rutinske diagnostike škodljivih (in tudi neškodljivih) žuželk in pršic. Za škodljive žuželke in pršice iz spodaj navedenih skupin je naš laboratorij tudi referenčni laboratorij v Republiki Sloveniji.

V okviru URADNE DIAGNOSTIKE smo se specializirali zlasti za določanje žuželk iz skupin:

1. enakokrilci (Hemiptera):

2. resarji ali tripsi (Thysanoptera)

3. dvokrilci (Diptera)

4. pršice (Acarina):

V okviru RUTINSKE (neuradne) DIAGNOSTIKE izvajamo tudi diagnostiko ostalih škodljivcev ter glivičnih bolezni kmetijskih in okrasnih rastlin. Za zahtevnejše glivične, virusne, bakterijske in fiziološke bolezni lahko podamo le informativno mnenje in stranko napotimo v ustrezni pooblaščeni laboratorij v Sloveniji.

KAKO PRAVILNO VZAMEMO VZOREC?

Eden od temeljnih pogojev za zanesljivo diagnozo je seveda pravilno odvzet in dostavljen vzorec. Za posamezne skupine škodljivih organizmov je oblika vzorca različna in jih navajamo v nadaljevanju.

POŠILJANJE VZORCEV

Vzorce se praviloma pošilja po hitri ali navadni pošti ali prinese osebno. Vzorce rastlin je najbolje poslati v ustreznih škatlah, da se vzorec ne poškoduje. Vzorce v alkoholu lahko pošiljamo v podloženih kuvertah ustrezne velikosti (navadne kuverte se rade raztrgajo in vzorec izpade ali se poškoduje).

CENIK:

Diagnostiko kaparjev, ščitkarjev in bolšic bomo zaradi inventarizacije teh skupin na ozemlju Slovenije do preklica opravili brezplačno. Ostale določitve izvajamo po veljavnem ceniku:(Cenik.pdf)

IZVIDI:

Oblika izvida je odvisna od kategorije vzorca. Za neplačljive vzorce pošljemo izvid po elektronski pošti ali sporočimo prek telefona, razen v primerih, ko bi šlo za karantenski ali drugače regulirani škodljivi organizem. Izvide plačljivih diagnoz pošljemo skupaj z računom po pošti. Na željo stranke se na podlagi izvida lahko pripravi tudi pisni nasvet za zatiranje škodljivega organizma, če je to potrebno.

OMEJITVE

Nekatere skupine žuželk in pršic je mogoče zanesljivo določiti do vrste le v določenih razvojnih stadijih (največkrat v fazi odrasle žuželke, včasih tudi že v fazi stadija ličink). V primeru navzočnosti zgolj mlajših razvojnih stopenj bo včasih zato diagnoza lahko le provizorična, na kar bo v izvidu posebej opozorjeno. Rezultat diagnoze se vedno nanaša le na poslani vzorec in ga ni mogoče izpodbijati z naknadno odvzetimi vzorci.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki