Varstvo oljk

Datum: 30.06.2015

Oljčna muha

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da smo na feromonskih vabah, na večini lokacij opazili prisotnost oljčne muhe.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe prvega rodu priporočamo ukrepanje z zastrupljenimi vabami po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5 % koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha.
Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x , Perfekthion pa le 1x.

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini boste lahko preverili na povezavi Spremljanje leta oljčne muhe.

Oljkarjem priporočamo, da tudi sami v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Vabe postavimo na južni oziroma zavetrni del krošnje oljke v višini glave. Na 1 ha namestimo eno do tri vabe. Veliko bolj selektivne so feromonske vabe, saj se na njih v glavnem lovijo le oljčne muhe, medtem ko se na rumenih lepljivih ploščah lovijo tudi druge žuželke, med katerimi je veliko koristnih.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki