Varstvo oljčnikov

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 23. junij 2016

OBVESTILA O VARSTVU OLJČNIKOV

Oljčna muha

Pričeli smo s spremljanjem leta oljčne muhe s pomočjo feromonskih vab. Na območju Slovenske Istre oljčno muho spremljamo na 15, lokacijah, na območju Goriških Brd na štirih in na območju Vipavske doline v šestih oljčnikih.

Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu Ulov oljčne muhe 2016 (27.06.2016).

Oljkarjem priporočamo, da tudi sami v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Vabe postavimo na južni oziroma zavetrni del krošnje oljke v višini glave. Na 1 ha namestimo eno do tri vabe. Veliko bolj selektivne so feromonske vabe, saj se na njih v glavnem lovijo le oljčne muhe, medtem ko se na rumenih lepljivih ploščah lovijo tudi druge žuželke, med katerimi je veliko koristnih. Nameščanje velikega števila rumenih plošč je tako lahko bolj škodljivo kot koristno.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki