Varstvo oljk

Obvestila o varstvu oljčnikov z dne 28. september 2016

Oljčna muha

Na feromonskih vabah na celotnem območju pridelave oljk še vedno opažamo povečan ulov oljčne muhe.

Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu Ulov oljčne muhe 2016. (26.09.2016)

Oljkarjem priporočamo ukrepe za zmanjšanje populacije oljčne muhe.
Oljkarjem priporočamo obnovitev ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1 - 1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5 % koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x , Perfekthion pa le 1x.
Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj.
V sklopu integrirane pridelave lahko kot kontaktni insekticid proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstva na osnovi deltametrina in sicer: Decis ali Decis 2,5 EC ali Gat decline 2,5 EC vse v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenimi sredstvi je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.
Uporabimo lahko tudi sredstvo na osnovi fosmeta Spada 200 EC v odmerku 2,5 l/ha. Uporabimo ga lahko enkrat letno.

V kolikor v posameznih oljčnikih aktivna poškodovanost plodov presega prag škodljivosti (več kot 10 % plodov z odloženimi jajčeci, ličinkami prvega in drugega razvojnega stadija) in v kolikor do sedaj še niste izvedli kurativnega škropljenje po celi krošnji, je sedaj zadnji čas za izvedbo. Škropljenje se lahko opravi le na sorti istrska belica, ki se bo obirala v mesecu novembru. Takšen ukrep je dovoljen le pri integrirani pridelavi oljk. Pri tem lahko uporabimo Perfekthion v odmerku 1,2 l/ha. Letno je dovoljeno le eno kurativno škropljenje. Karenca za Perfekthion namreč znaša 35 dni. Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Med tretiranjem in 4 dni po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti (pomulčiti ali pokositi) plevel pred cvetenjem.

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo Karenca dni
GF 120 7
Naturalis ni potrebna
Decis, Decis 2,5 EC, GatDecline 2,5 EC 7
Spada 200 EC 28
Perfekthion 35

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki