Varstvo oljk

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 17. junij 2016

OBVESTILA O VARSTVU OLJČNIKOV

Pavje oko in oljkova siva pegavost

Zaradi pogostih in obilnih padavin v zadnjih tednih, v nekaterih oljčnikih opažamo močnejši pojav glivične bolezni pavje oko. Na bolezen je posebno občutljiva istrska belica. Glavni bolezenski znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih v spodnjem delu krošnje. V primeru pojava bolezni priporočamo ukrepanje s fungicidi. Pri tem lahko v sklopu ekološke pridelave oljk uporabimo pripravke na osnovi bakrovega oksiklorida Cuprablau-Z v odmerku od 1,4 do 2 kg/ha. V sklopu integrirane pridelave pa tudi pripravek na osnovi difenkonazola Score 250 EC v odmerku 0,5 l/ha.

Trenutno so vremenske razmere zelo ugodne tudi za pojav oljkove sive pegavosti.
Značilni bolezenski znaki so blaga sajavost na spodnji strani in rumenenje zgornje strani lista. Na bolezen so posebno občutljive italijanske sorte (Leccino, Lecone in Pendolino).
Pripravek Cuprablau Z deluje proti obema boleznima, sočasno ovira tudi razvoj bakterije, povzročiteljico oljkovega raka.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki