Varstvo oljk

Datum: 18.08.2015

Oljčna muha

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da ulova oljčne muhe na feromonskih vabah praktično ni. Pri pregledu plodov poškodovanosti zaradi škodljivke nismo opazili. Glede na številčno prisotnost muhe in poškodovanost plodov ukrepanje proti oljčni muhi ni potrebno.

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter redno spremljajo pojav oljčne muhe.

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na povezavi Spremljanje leta oljčne muhe.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki