Varstvo oljk

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 22. maj 2017

OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV

Oljčni molj

Oljkarje obveščamo, da so oljke na zgodnejših legah pričele s cvetenjem. Metuljčki cvetne generacije oljčnega molja so zaključil let. V oljčnikih so trenutno prisotna jajčeca in mlade ličinke cvetne generacije oljčnega molja, ki objedajo cvetne organe in na cvetovih tvorijo značilne pajčevinaste zapredke.
V fazi nabrekanja socvetnih brstov lahko v sklopu integrirane pridelave uporabimo pripravek IMIDAN 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Škropilni brozgi lahko dodamo listno gnojilo – na primer bor za izboljšanje oploditve oljk. Karenca sredstva je 28 dni.
Pripravek je nevaren za čebele!

Pri ekološki pridelavi oljk lahko v začetku cvetenja proti oljčnemu molju uporabimo pripravek za biotično zatiranje na osnovi bakterije Bacilus thuringhiensis LEPINOX PLUS v količini 1 kg/ha. (100 g na 100 l vode pri porabi 1000 l vode/ha). Škropilni brozgi lahko dodamo tudi listno gnojilo – na primer bor za izboljšanje oploditve oljk. Po potrebi se tretiranje ponovi čez 7 – 10 dni. Karenca ni potrebna.

Z ukrepanjem proti cvetni generaciji oljčnega molja številčno zmanjšamo generacijo škodljivca, ki dela škodo na plodičih oljk, pri kateri se ličinke molja zavrtajo v še neolesenele koščice oljk.

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki