Varstvo oljk

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 14. maj 2015

VARSTVO OLJK

Pavje oko in oljkova siva pegavost

Oljkarje, katerih oljčnike je močno prizadela glivična bolezen pavje oko ali oljkova siva pegavost, obveščamo, da naj prizadeta drevesa pred pričetkom cvetenja še enkrat poškropijo s pripravkom na osnovi bakrovega oksiklorida Cuprablau-Z v odmeru 2 kg/ha ali s pripravkom na osnovi folpeta Folpan 50 SC v odmerku 3,2 l/ha. Pri ekološki pridelavi oljk je dovoljena le uporaba pripravka na osnovi bakra.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki