Varstvo oljk

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 17. september 2014

Oljčna muha

Še vedno opažamo povečan ulov oljčne muhe na feromonskih vabah. Oljkarjem priporočamo, da v kolikor je od zadnjega škropljenja preteklo več kot 8 dni, obnovijo ukrepanje proti škodljivki z zastrupljeno vabo po delu krošnje. Ukrepamo v oljčnikih kjer je ulov muh večji od 2 muh/vabo/teden.
V ekološki in integrirani pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Pri tem porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha.
Oljkarjem svetujemo, da v svojih oljčnikih skrbno pregledujejo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje, ko je presežen prag škodljivosti - ulov muh večji od 2 muh/vabo/teden.

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini preverite na naslovu Ulov oljčne muhe - 2014.

Pavje oko in oljkova siva pegavost

V oljčnikih, kjer zaradi obilnih in pogostih padavin opažamo močnejšo okuženost z omenjenima glivičnima boleznima priporočamo preventivno škropljenje s fungicidom na osnovi bakra. Uporabimo lahko pripravek Cuprablau Z v odmerku 2 kg/ha (0,3% pripravka pri porabi 660 l vode/ha). Karenca za Cuprablau Z je 14 dni!
Pri integrirani pridelavi lahko v jesensko zimskem obdobju uporabimo tudi pripravek Syllit 400 SC v odmerku 2,25 l/ha. Karenca znaša 7 dni.

Zaradi izredno številčnega napada oljčne muhe in posledično močno poškodovanih plodov lahko v letošnjem letu pričakujemo zgodnejše obiranje oljk zato pozor na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev. Ta znaša za Perfekthion ob enkratni uporabi 28 dni in ob dvakratni 42 dni. Karenca za GF 120 je 7 dni. Karenca za Cuprablau Z je 14 dni in za Syllit 400SC 7 dni.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki