Varstvo oljk

Datum: 14.07.2015

Oljčna muha

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da smo na feromonskih vabah, na večini lokacij opazili manjšo prisotnost oljčne muhe. Pri pregledu plodov poškodovanosti zaradi oljčne muhe nismo opazili. Glede na številčno prisotnost muhe, poškodovanost plodov, trenutne in napovedane vremenske razmere ukrepanje proti oljčni muhi ni potrebno in ga odsvetujemo.

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na povezavi Spremljanje leta oljčne muhe.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki