Varstvo oljk

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 18. april 2013

Pavje oko in oljkova siva pegavost

Oljkarjem, katerih oljčnike je močneje prizadela glivična bolezen pavje oko ali oljkova siva pegavost priporočamo, da naj prizadeta drevesa temeljito poškropijo s pripravkom na osnovi bakra Cuprablau-Z v 0,3 % koncentraciji.

Glavni znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi Istrska belica in Oblica. Glavni znaki oljkove sive pegavosti so blaga sajavost na spodnji strani in rumenenje zgornje strani lista. Na bolezen so posebno občutljive italijanske sorte (Leccino, Lecone in Pendolino).

Pripravek Cuprablau Z deluje proti obema boleznima, sočasno ovira razvoj bakterije, ki povzroča oljčnega raka.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki