Varstvo oljk

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 03. junij 2016

OBVESTILA O VARSTVU OLJČNIKOV

Oljčni molj

Oljkarje obveščamo, da so oljke na zgodnejših legah že pričele s cvetenjem. Metuljčki cvetne generacije oljčnega molja zaključujejo let. V oljčnikih so trenutno prisotna jajčeca in mlade ličinke cvetne generacije oljčnega molja, ki objedajo cvetne organe in na cvetovih tvorijo značilne pajčevinaste zapredke.
Oljkarjem priporočamo, da v začetku cvetenja proti oljčnemu molju uporabijo pripravek za biotično zatiranje na osnovi bakterije B. thuringhiensis LEPINOX PLUS v količini 1 kg/ha. (100g na 100 l vode pri porabi 1000 l vode/ha). Škropilni brozgi lahko dodamo tudi listno gnojilo – na primer bor za izboljšanje oploditve oljk. Po potrebi se tretiranje ponovi čez 7 – 10 dni. Karenca ni potrebna.
S tem škropljenjem številčno zmanjšamo generacijo oljčnega molja, ki dela škodo na plodičih oljk, pri kateri se ličinke molja zavrtajo v še neolesenele koščice oljk.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki