Varstvo oljk

Datum: 17.03.2015

Pavje oko in oljkova siva pegavost

Oljkarje, katerih oljčnike je pozno jeseni in pozimi močneje prizadela glivična bolezen pavje oko ali oljkova siva pegavost, obveščamo, da naj prizadeta drevesa po opravljeni rezi temeljito poškropijo s pripravkom na osnovi bakra Cuprablau-Z v odmeru 2 kg/ha ali s pripravkom na osnovi folpeta Folpan 50 SC v odmerku 3,2 l/ha. Pri ekološki pridelavi oljk je dovoljena le uporaba pripravka na osnovi bakra.
Glavni znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi Istrska belica in Oblica.
Glavni znaki oljkove sive pegavosti so blaga sajavost na spodnji strani in rumenenje zgornje strani lista. Na bolezen so posebno občutljive italijanske sorte (Leccino, Lecone in Pendolino).
Pripravek Cuprablau Z deluje proti obema boleznima, sočasno ovira razvoj bakterije, ki povzroča oljčnega raka.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki