Varstvo oljk

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 10. avgust 2016

Oljčna muha

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da je ulov oljčne muhe na feromonskih vabah še vedno maloštevilen.

Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu Ulov oljčne muhe 2016. (08.08.2016)

Glede na številčno prisotnost muhe, poškodovanost plodov in vremenske razmere ukrepanje proti oljčni muhi trenutno ni potrebno.

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter redno spremljajo pojav oljčne muhe.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki