Varstvo oljk

Datum: 08.09.2015

Oljčna muha

Oljkarje na območju Slovenske Istre obveščamo, da smo v zadnjih dneh opazili povečan ulov oljčne muhe na feromonskih vabah v posameznih oljčnikih v priobalnem pasu na območju Lucije, Strunjana in Baredov nad Izolo. Na omenjenih območjih priporočamo, da po zadnjih padavinah obnovite ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5 % koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha.
Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x, Perfekthion pa le 1x.

Na ostalih lokacijah oljčnikov, kjer je ulov oljčne muhe na feromonskih vabah maloštevilen. Ukrepanje proti oljčni muhi še ni potrebno. Tudi pregled poškodovanosti plodov oljk kaže, da je aktivna poškodovanost plodov nizka in ne presega praga škodljivosti (10% plodov z odloženimi jajčeci, ličinkami prvega in drugega razvojnega stadija), tako da kurativno škropljenje po celi krošnji ni potrebno.

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na povezavi Spremljanje leta oljčne muhe.

Pripravil: Matjaža Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki