Varstvo oljk

Obvestila o varstvu oljčnikov z dne 30. avgust 2016

Oljčna muha, pavje oko in oljkova siva pegavost

Oljčna muha

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da smo na feromonskih vabah opazili številčnejšo prisotnost oljčne muhe.

Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu Ulov oljčne muhe 2016. (29.08.2016)

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe priporočamo obnovitev ukrepanja z zastrupljeno vabo po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1 - 1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5 % koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x , Perfekthion pa le 1x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj.

V sklopu integrirane pridelave lahko kot kontaktni insekticid proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstva na osnovi deltametrina in sicer: Decis ali Decis 2,5 EC ali Gat decline 2,5 EC vse v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenimi sredstvi je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.
Uporabimo lahko tudi sredstvo na osnovi fosmeta Spada 200 EC v odmerku 2,5 l/ha. Uporabimo ga lahko enkrat letno.

V oljčnikih na območju Strunjana, Padne, Sv. Petra in Krkavč smo pri pregledu poškodovanosti plodov zaradi oljčne muhe opazili, da aktivna poškodovanost plodov presega prag škodljivosti (več kot 10 % plodov z odloženimi jajčeci, ličinkami prvega in drugega razvojnega stadija).
V kolikor je tudi v vašem oljčniku presežen prag škodljivosti priporočamo kurativno škropljenje po celi krošnji. Takšen ukrep je dovoljen le pri integrirani pridelavi oljk. Pri tem lahko uporabimo Perfekthion v odmerku 1,2 l/ha. Letno je dovoljeno le eno kurativno škropljenje.
Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Med tretiranjem in 4 dni po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti (pomulčiti ali pokositi) plevel pred cvetenjem.
Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo Karenca dni
GF 120 7
Naturalis ni potrebna
Decis, Decis 2,5 EC, GatDecline 2,5 EC 7
Spada 200 EC 28
Perfekthion 35

Pavje oko in oljkova siva pegavost

V oljčnikih, kjer je bila spomladi opažena močnejša okuženost z omenjenima glivičnima boleznima priporočamo preventivno škropljenje s fungicidom na osnovi bakra. Uporabimo lahko pripravek Cuprablau Z 35 WP v odmerku 2 kg/ha (0,3 % pripravka pri porabi 660 l vode/ha) ali Cuprablau Z 50 WP v odmerku 1,4 kg/ha ali Cuprablau Z ultra WP v odmerku 1,8 kg/ha. Karenca za Cuprablau znaša 14 dni.

Bakrovi pripravki imajo poleg fungicidnega tudi odvračalni učinek na oljčno muho. Učinek je sicer zadovoljiv le pri nizki populaciji oljčne muhe.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki