Varstvo oljk

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 12. julij 2016

OBVESTILA O VARSTVU OLJČNIKOV

Oljčna muha

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da smo na feromonskih vabah, na nekaj lokacij opazili prisotnost oljčne muhe.

Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu Ulov oljčne muhe 2016 (11.07.2016).

Pri pregledu plodov poškodovanosti zaradi oljčne muhe nismo opazili. Glede na številčno prisotnost muhe, poškodovanost plodov in trenutne vremenske razmere ukrepanje proti oljčni muhi trenutno ni potrebno in ga odsvetujemo.

Oljkarjem priporočamo, da tudi sami v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Vabe postavimo na južni oziroma zavetrni del krošnje oljke v višini glave. Na 1 ha namestimo eno do tri vabe. Veliko bolj selektivne so feromonske vabe, saj se na njih v glavnem lovijo le oljčne muhe, medtem ko se na rumenih lepljivih ploščah lovijo tudi druge žuželke, med katerimi je veliko koristnih. Nameščanje velikega števila rumenih plošč je tako lahko bolj škodljivo kot koristno.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki