Varstvo oljk

Datum: 26.08.2015

Oljčna muha

Oljkarje na območju Slovenske Istre obveščamo, da smo v zadnjih dneh opazili povečan ulov oljčne muhe na feromonskih vabah v priobalnem pasu na območju od Lucije; Strunjana, Izole, Baredov, Kopra do Ankarana. Na omenjenih območjih priporočamo ukrepanje z zastrupljenimi vabami po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1 - 1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5 % koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha.
Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x , Perfekthion pa le 1x.
Na ostalih lokacijah oljčnikov na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline je ulov oljčne muhe na feromonskih vabah maloštevilen. Glede na številčno prisotnost muhe in poškodovanost plodov ukrepanje proti oljčni muhi na omenjenih območjih še ni potrebno.
Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter redno spremljajo pojav oljčne muhe.

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na povezavi Spremljanje leta oljčne muhe.

Pavje oko in oljkova siva pegavost

V oljčnikih, kjer je bila spomladi opažena močnejša okuženost z omenjenima glivičnima boleznima priporočamo preventivno škropljenje s fungicidom na osnovi bakra. Uporabimo lahko pripravek Cuprablau Z 35 WP v odmerku 2 kg/ha (0,3 % pripravka pri porabi 660 l vode/ha).
Bakrovi pripravki imajo poleg fungicidnega tudi odvračalni učinek na oljčno muho. Učinek je sicer zadovoljiv le pri nizki populaciji oljčne muhe.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki