Varstvo oljk

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 02. september 2014

Oljčna muha

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da se oljčna muha še vedno intenzivno lovi na feromonskih vabah. Oljkarjem priporočamo, da takoj, ko bodo to vremenske razmere omogočale, (ponehanje padavin in umiritev vetra) obnovijo preventivno tretiranje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. Ukrepamo v oljčnikih kjer je ulov muh večji od 2 muh/vabo/teden.
V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha.
Oljkarjem svetujemo, da v svojih oljčnikih skrbno pregledujejo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje, ko je presežen prag škodljivosti - ulov muh večji od 2 muh/vabo/teden.

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini preverite na naslovu Ulov oljčne muhe - 2014.

Pavje oko in oljkova siva pegavost

V oljčnikih, kjer zaradi obilnih in pogostih padavin opažamo močnejšo okuženost z omenjenima glivičnima boleznima priporočamo preventivno škropljenje s fungicidom na osnovi bakra. Uporabimo lahko pripravek Cuprablau Z v odmerku 2 kg/ha (0,3% pripravka pri porabi 660 l vode/ha).
Bakrovi pripravki imajo poleg fungicidnega tudi odvračalni učinek na oljčno muho. Učinek je sicer zadovoljiv le pri nizki populaciji oljčne muhe, vendar velja letos zaradi velikega pritiska oljčne muhe izkoristiti tudi ta stranski učinek bakra predvsem v ekološki pridelavi oljk, kjer smo s ffs za ukrepanje proti oljčni muhi zelo omejeni.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki