Varstvo oljk

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 26. september 2013

Oljčna muha

Na feromonskih vabah na celotnem območju pridelave oljk še vedno opažamo povečan ulov oljčne muhe.

Natančni podatki o ulovu muhe na lokacijah v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si.

Oljkarjem priporočamo, da v kolikor je od zadnjega škropljenja preteklo več kot 8 dni, obnovijo ukrepanje proti škodljivki z zastrupljeno vabo po delu krošnje. Tako škropljenje sodi v sklop integrirane pridelave oljk. Pri tem uporabimo hidroliziran protein NuLure v 1% koncentraciji ali Nutrel v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v 0,15% koncentaciji ali pripravek GF 120 (vaba z naturalitnim insekticidom) v odmerku 1 l/ha, ki ga lahko uporabimo tudi v okviru ekološke pridelave oljk. V obeh primerih poškropimo le manjši del krošnje na južni strani drevesa.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki