Varstvo oljk

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 12. september 2013

Oljčna muha

Opažamo povečan ulov oljčne muhe na feromonskih vabah na celotnem območju pridelave oljk.

Natančni podatki o ulovu muhe na lokacijah v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si.

Oljkarjem priporočamo, da po zadnjih obilnejših padavinah obnovijo ukrepanje proti škodljivki z zastrupljeno vabo po delu krošnje. Tako škropljenje sodi v sklop integrirane pridelave oljk. Pri tem uporabimo hidroliziran protein NuLure v 1% koncentraciji ali Nutrel (novo sredstvo) v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v 0,15% koncentaciji ali pripravek GF 120 (vaba z naturalitnim insekticidom) v odmerku 1 l/ha, ki ga lahko uporabimo tudi v okviru ekološke pridelave oljk. V obeh primerih poškropimo le manjši del krošnje na južni strani drevesa. Klasičnega škropljenja po celi krošnji še ne priporočamo saj v vzorčenih plodovih nismo opazili povečane aktivne okuženosti oljk z oljčno muho (prisotna jajčeca ter ličinke L1 in L2 stadija).

Pripravil: Matjaž jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki