Varstvo oljk

Datum: 23.09.2015

Oljčna muha

Oljkarje obveščamo, da smo v zadnjih dneh opazili povečan ulov oljčne muhe na feromonskih vabah na vseh območjih pridelave oljk. Po padavinah priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1 - 1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5 % koncentraciji, (150 ml na 10 l vode) kateremu dodamo insekticid
V posameznih oljčnikih smo pri pregledu poškodovanosti plodov zaradi oljčne muhe opazili, da aktivna poškodovanost plodov presega prag škodljivosti (več kot 10 % plodov z odloženimi jajčeci, ličinkami prvega in drugega razvojnega stadija). V kolikor je tudi v vašem oljčniku presežen prag škodljivosti priporočamo kurativno škropljenje po celi krošnji. Takšen ukrep je dovoljen le pri integrirani pridelavi oljk. Pri tem lahko uporabimo Perfekthion v odmerku 1,2 l/ha. Letno je dovoljeno le eno kurativno škropljenje. Karenca za Perfekthion znaša 35 dni. Sredstvo je nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel. Med tretiranjem in 4 dni po tretiranju odstraniti ali pokriti čebelje panje. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti (pomulčiti ali pokositi) plevel pred cvetenjem.

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na povezavi Spremljanje leta oljčne muhe.

Pripravil: Matjaž Jančar

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki