Poljščine

Zadnja posodobitev dne 14.07.2017

Ne prezrite: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstevNasveti 2017

28.03.2017 - Tehnološka navodila za blaženje posledic spomladanske suše


Nasveti 2016

14.03.2016 - Pelinolistna ambrozija - Priporočila za zatiranje


12.08.2015 - Izkop krompirja v vročem vremenu

30.07.2015 - Varstvo koruze - koruzni hrošč

06.07.2015 - Pelinolistna ambrozija

06.07.2015 - Varstvo koruze - koruzni hrošč

26.05.2015 - Varstvo krompirja - krompirjeva plesen, koloradski hrošč

26.05.2015 - Odvzem vzorcev tal za N-min analizo

26.05.2015 - Varstvo koruze pred pleveli po vzniku koruze - OPOZORILO

26.05.2015 - Varstvo krompirja

18.05.2015 - Varstvo žit pred boleznimi - 2015

14.05.2015 - Seznam herbicidov po vzniku koruze - 2015

06.05.2015 - Seznam herbicidov v koruzi pred in tik po vzniku - 2015

17.04.2015 - Zatiranje plevelov v ozimnih in jarih žitih

04.02.2015 - Setev jarih žit

04.02.2015 - Pridelovanje krmnega graha za zrnje    1. 2012 - Tehnološki ukrepi za omilitev škode po suši na travnikih in njivah.
    1. 2012 - Priporočila za siliranje koruze prizadete od suše.

pripravil/a: Anka Poženel

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki