Koruzni hrošč

Datum:6.7.2015

Koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)

V zadnjem tednu opažamo veliko število odraslih koruznih hroščev, ki se zadržujejo v koruziščih in na drugih rastlinah v Vipavski in Soški dolini. Škodo delajo z objedanjem cvetov bučnic (buče, cukete) in drugih kultur, saj njihova glavna hrana – koruza šele začenja z metličenjem, cvetenjem in svilanjem. Pričakovano velika populacija koruznega hrošča se nadaljuje iz leta 2014, ko smo imeli zelo številčen ulov na vabah v Vipavski dolini.
Koruzni hrošči intenzivno objedajo tudi prve cvetove in svilo na koruzi, ki pravkar začenja z metličenjem ter na mladih rastlinah pravkar posejane strniščne koruze.

Koruzni hrošč povzroča škodo v različnih razvojnih stadijih. Odrasli hrošči se najprej hranijo s cvetnim prahom in svilo, potem pa z zrnjem in koruznimi listi. S tem povzročajo zmanjšanje asimilacijske površine in gluhost storžev. Hrošči se kasneje do odmrtja prehranjujejo na drugih cvetočih rastlinah. Vmes samice odlagajo jajčeca v koruzišča, kjer bodo ličinke v naslednjem letu povzročale škodo z objedanjem korenin koruze, če bo na tej njivi posejana koruza.

Najpomembnejši in najagresivnejši stadij razvoja koruznega hrošča je ličinka, ki živi v tleh in se prehranjuje na koreninah koruze, objeda pa lahko tudi druge gostiteljske rastline. Posledica napada ličink koruznega hrošča je izredno poškodovan koreninski sitem, kar povzroči slabšo prehranjenost rastlin in poleganje (»gosji vratovi«). Prvo škodo na koruzi na Primorskem smo že zabeležili na Čiginjskem polju konec julija leta 2012. Najučinkovitejši ukrep za zmanjševanje populacije koruznega hrošča je KOLOBAR.

Priporočamo, da pregledate pravkar posejane posevke strniščne koruze in jo v primeru masovnega napada koruznih hroščkov poškropite z insekticidom DECIS 2,5 EC – 0,5 l/ha.

SREDSTVO JE NEVARNO ZA ČEBELE, zato na ali v bližini škropljene koruze ne sme biti cvetočih rastlin. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se lahko s tem sredstvom tretira največ dve uri po sončnem zahodu in v nočnem času največ dve uri pred sončnim vzhodom. Potrebno se je izogibati tretiranju, ko so temperature zraka visoke.

Z DECIS-om se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda (reka Vipava, Soča,..) oziroma 10 m od meje brega voda 2. reda (vsi ostali potoki) pri tretiranju koruze.

Pred uporabo insekticida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI!

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki