Herbicidi v koruzi

15.05.2014

SEZNAM HRBICIDOV V KORUZI 2014

Deževje je spodbudilo vznik še preostalih posevkov koruze in semenskih plevelov. Nekateri trajni pleveli v koruziščih so že veliki npr. ščavje, njivska meta, osat, slak,… Zaradi nestanovitnega vremena imamo sedaj na Primorskem koruze, ki so komaj vzkalile, pa vse do 7. pravega lista. Na njivah, kjer so prisotni večji trajni širokolistni pleveli je potrebna uporaba primernih korekcijskih herbicidov za širokolistne plevele po vzniku koruze.
Pri uporabi FFS je potrebno upoštevati navodila za uporabo, opozorila ter predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda! V vročih dneh nad 25 °C pazite na optimalno T za škropljenje!
Voditi je potrebno evidence o uporabi FFS, pravilno hraniti pripravke in embalažo. Pozorni bodite na FFS, ki se ne smejo uporabljati na vodovarstvenih območjih.

SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDOV, KI JIH UPORABLJAMO PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV

PRIPRAVEK ODMEREK/ha DELOVANJE NA, UPORABA OPOMBE
BROMOTRIL 225 EC
bromoksinil
1 – 1,5 l/ha pri fazi 2 – 4 liste koruze
za širokolistne semenske plevele
po vzniku posevka
AKRIS
dimetenamid + terbutilazin
3 l/ha od 2. do 6. lista koruze
za enoletne ozko in širokolistne plevele
CAMIX
S – metaloklor- 40% + mezotrion – 4%
3,75 l/ha po vzniku od 2 – 4 lista koruze
za enoletne ozko in širokolistne plevele
CAMBIO
bentazon + dikamba
2 – 3 l/ha
lahko dodamo MOČILO
v fazi 2 – 7 listov,
za širokolistne (enoletne in večletne) plevele
dobro deluje na slak in osat
BASAGRAN 480
bentazon
1,5 – 2 l/ha v fazi 1 – 5 listov koruze
za širokolistne semenske
ne deluje na slak
HERBOCID
2,4-D DMA
1 – 1,5 l/ha pri fazi 2 – 4 liste koruze oz. 15-20 cm
za širokolistne plevele,slak, osat;
lahko v kombinaciji z drugimi herbicidi
ESTERON
2,4 D 2- EHE
1 l/ha pri fazi 4 – 6 list koruze
za širokolistne plevele
MUSTANG 306 SE
2,4-D 2-EHE + florasulam
0,5 – 0,6 l/ha do 4 – 5 lista koruze,
za širokolistne plevele, slak in osat
ELUMNIS
mezotrion – 7,5% + Nikosulfuron – 3%
do 1,5 l/ha po vzniku od 2-8 listov koruze,
za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela
LAUDIS
tembotrion 4,4 %
1,15 – 2,25 l/ha za širokolistne in nekatere ozkolistne plevele,
pri 2 – 8 listu koruze
v komb. s herbicidi proti travnim plevelom
LONTREL 100
klorpiralid
1 – 1,2 l/ha za širokolistne plevele v fazi 2 – 5 lista
Omejitve pri kolobarju
osat, pelinol.ambrozij, kamilice in slak
PEAK 75 WG
prosulfuron
20 – 30 g/ha
+ močilo
širokolistni pleveli, slak, kislice in osat
STARANE 2 ali
TOMIGAN 200 EC
fluroksipir 1-MHE 28,8%
0,8 l/ha v fazi 3 – 6 listov,
za nekatere širokolistne plevele (kislice,robide)
tudi slak, robido
ne na kraških območjih
TANDUS 200 EC
ali GET STAKE EC
fluroksipir 20%
1 l/ha v fazi 3 – 6 listov,
za nekatere širokolistne plevele (kislice,robide)
tudi slak
CASPER
dikamba 50% + Prosulfuron 5%
0,3 – 0,4 kg/ha za enoletne in večletne širokolistne plevele,
po vzniku posevka do 7. lista kor; slak-vsaj 15 cm
ščavje, baržunasti oslez, ambrozija
BANVEL 480 S
dikamba - 48 %
0,4 – 0,7 l/ha za širokolistne (enoletne in večletne)
pri fazi 3 – 6 list koruze
dobro deluje na slak
ARRAT
dikamba - 50%
Tritosulfuron - 25%
0,2 kg/ha od 2 – 6 listov koruze
za širokolistne plevele
tudi na slak
ALISEO
Nikosulfuron + rimosulfuron
70 g/ha
+ močilo
od 2. do 8. lista koruze za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevele
ALISEO PLUS
dikamba + nikosulfuron + rimosulfuron
350 – 440 g/ha +
močilo
od 2. do 6. lista koruze za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevele
ARIGO
mezotrion + nikosulfuron + rimosulfuron
330 g/ha +
močilo
od 2. do 8. lista koruze za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevele
HARMONY 75 WG
rimisulfuron - metil
10 – 15 g/ha +
močilo
pri fazi 2 – 4 liste koruze, za zatiranje širokolistnih plevelov tudi za ščir in metlike
EQUIP
foramsulfuron- 2,25%
2 – 2,5 l/ha
Močilo je že dodano!
za travne in enoletne širokolistne plevele;
v fazi 2 – 6 listov koruze
tudi za slak, osat, d. sirek, pl. pirnica
TAROT 25 WG
rimisulfuron 25 %
40 – 60 g/ha +
močilo
od 2. do 8. lista koruze
za travne plevele in nekatere širokolistne
MAISTER OD
foramsulfuron - 3%
jodosulfuron.-metil natrij - 1%
1,5 l/ha ozkolistni in širokolistni pleveli v fazi 2 – 6 listov koruze tudi za slak
MOTIVELL ali SAMSON 4 SC
nikosulfuron – 4%
1 l/ha za travne plevele tudi divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči in za nekatere enoletne širokolistne plevele -ščir; 3 – 8. list koruze ne deluje na slak
V kombinaciji s herbicidi za širokolistne plevele
KELVIN
nikosulfuron – 4%
1 l/ha za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevele,
3 – 6. list koruze
NICOSH
nikosulfuron – 4%
1 l/ha za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevele,
3 – 6. list koruze
SAMSON EXTRA 6 OD ali
MILAGRO EXTRA 6 OD ali
MOTIVELL EXTRA 6 OD
nikosulfuron – 6%
0,75 l/ha po vzniku od 2-8 listov koruze,
za travne plevele tudi divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči
in za nekatere enoletne širokolistne plevele
ENTAIL ali MILAGRO 240 SC
nikosulfuron – 24%
0,17 l/ha po vzniku od 2-8 listov koruze,
selektivnost za koruzo je najboljša od 3- 5 lista koruze
za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela

Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.;
KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 12.5.2014,MOK,URSVHVVR

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki