Varstvo krompirja

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri pridelovanju poljščin z dne 27. maj 2016

VARSTVO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophtora infestans de Bary)

V Vipavski dolini in v Slovenski Istri ter povsod v toplejših območjih, kjer je krompir že večji (rane sorte cvetijo) ali pa je že strnil vrste, so nastali po dežju in napovedanem toplejšem vremenu odlični pogoji za širjenje krompirjeve plesni. V ostalih višjih območjih Primorske, kjer so nasadi krompirja komaj vznikli in še niso strnili vrst je nevarnost za razvoj krompirjeve plesni majhna.

Za začetno zaščito manj bujnih posevkov lahko uporabimo enega izmed kontaktnih ali bakrenih pripravkov, ki so navedeni v spodnji tabeli registriranih sredstev.

Fungicidi za zaščito pred krompirjevo pesnijo.

Priporočamo, da v nižinah bujne nasade krompirja zaščitite s sredstvi z lokalno sistemičnim delovanjem.

Bakrena sredstva in pripravki na osnovi mankozeba in propineba učinkujejo tudi proti črni listni pegavosti krompirja (Alternaria solani), ki se pojavlja na listih pri občutljivejših sortah v toplejšem in suhem vremenu. V preglednici so označena vsa sredstva, ki so registrirana in učinkujejo proti Alternarii.

Za ekološko zaščito krompirja lahko uporabimo enega od dovoljenih BAKRENIH PRIPRAVKOV, ki so navedeni v »Katalogu sredstev za ekološko kmetijstvo«.

V primeru, če po škropljenju z dotikalnimi fungicidi pade več kot 25 mm dežja, je potrebno škropljenje ponoviti, saj dež izpere škropivo iz listov. Škropljenja ponavljamo v skladu z navodili za uporabo FFS. Priporočamo, da sredstva s sistemičnim in polsistemičnim delovanjem menjujete, da se izognete pojavu odpornosti!
Pri izkopu ranega krompirja pazite na karenco!

KOLORADSKI HROŠČ (Leptinotarsa decemlineata)

V nižinah Primorske smo že opazili prve ličinke koloradskega hrošča, v višjih predelih pa se še niso izlegle. Krompirišča pregledamo, da ugotovimo morebitno namnožitev ličink. Zatiramo jih po posameznih grmih ali po celotni površini, če je v poprečju več kot 10 majhnih ličink na več kot 20 % grmov. Na insekticide so najbolj občutljive ličinke v prvih razvojnih stadijih.
Registrirani insekticidi za zatiranje koloradskega hrošča so navedena v preglednici, kjer so označeni tudi naravni insekticidi, dovoljeni za uporabo v ekološkem kmetovanju. Pri uporabi naravnih insekticidov je za dobro učinkovitost potrebno škropljenje ličink čimprej, ko se izležejo.

Insekticidi za zatiranje koloradskega hrošča.

Pred vsako uporabo fitofarmacevtskega sredstva skrbno preberite priložena navodila za uporabo in upoštevajte priporočene odmerke in opozorila o varstvu čebel in voda!
Pri izkopu ranega krompirja pazite na karenco!

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki