Zelenjadarstvo

Zadnja posodobitev dne 11.09.2017

Ne prezrite: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstevNasveti 2017

09.06.2017 - Varstvo vrtnin

19.05.2017 - Varstvo vrtnin


2016PARADIŽNIKOV MOLJ

Pridelovalce paradižnika v zaščitenih prostorih obveščamo, da smo na območju Slovenske Istre opazili povečan ulov paradižnikovega molja (Tuta absoluta) na feromonskih vabah. V rastlinjakih smo opazili tudi poškodbe na listih v obliki galerij in izvrtine na plodovih. V pridelavi paradižnika na prostem smo opazili le posamezne galerije na listih. Na paradižniku v rastlinjaku priporočamo ukrepanje proti škodljivcu z uporabo vodnih in oljnih vab (20-40 na ha), odstranjevanjem poškodovanih listov in plodov ter v primeru večjega pojava poškodb ukrepanje z insekticidi. Proti paradižnikovemu molju so na paradižniku registrirana naslednja sredstva: Affirm (1,5 kg/ha), Steward (125 g/ha), Coragen (175 ml/ha) – pri vseh znaša karenca 3 dni in Lepinox Plus (1 kg/ha), kjer karenca ni potrebna. Zaradi možnega pojava rezistence paradižnikovega molja na ffs priporočamo kolobarjenje z omenjenimi sredstvi.

VARSTVO RADIČA

Zaradi vlažnega vremena, posledično namočene zemlje in visoke zračne vlage se na radiču pojavljata bela gniloba (Sclerotinia minor) in siva plesen (Botrytis cinerea). Interveniramo lahko s pripravki kot so: Switch 62,5 WG v količini 0,6 kg/ha, s karenco 7 dni ali Rovral aquaflo v količini 1,5 l/ha, s karenco 21 dni. Pojavlja se tudi pepelasta plesen radiča (Erysiphe cichoracearum), proti kateri lahko uporabimo Močljivo žveplo v 0,2% – 0,4% koncentraciji, ki ima 14 dni karence ali pripravek Ortiva v količini 1,0 l/ha.

Dosledno je potrebno upoštevati karenco in ostala opozorila, ki so navedena v navodilih za uporabo.

PEPELOVKA BUČK

Deževno vreme in visoka zračna vlaga nudijo zelo dobre pogoje za razvoj pepelovke na bučkah. Plesen je v sklopih bučk prisotna in lahko v primeru močne okužbe povzroči prečejšnjo škodo. Priporočamo, da v nasadih bučk proti pepelovki intervenirate s pripravki kot so: Quadris v 0,075% koncentraciji ali Ortiva v količini 1,0 l/ha ali Topas 100 EC v količini 0,5 l/ha ali Duaxo koncentrat v 1,0% koncentraciji. Vsi navedeni pripravki imajo 3 dni karence. Uporabimo lahko tudi pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan ali Thiovit Jet ali Vindex 80 WG ali Kumulus DF ali Pepelin v odmerku 5-7,5 kg/ha, ki imajo 3 dni karence ali Močljivo žveplo 0,2% – 0,4% koncentraciji, ki pa ima 14 dni karence.

Dosledno je potrebno upoštevati karenco in ostala opozorila, ki so navedena v navodilih za uporabo.

VARSTVO VRTNIN PRED GLIVIČNIMI OBOLENJI IZ SKUPINE PERONOSPOR

Kapusova plesen

Na zelju opažamo močan pojav kapusove plesni. Za preprečevanje širjenja bolezni lahko uporabite Bordojsko brozgo Caffaro v 1-1,5 % konc., ki ima 42 dni karence ali pripravek Ortiva v odmerku 1 L/ha, ki ima 14 dni karence.

Paradižnikova plesen

Za omejevanje širjenja paradižnikove plesni svetujemo odstranjevanje obolelih listov in plodov ter škropljenje s fungicidi s kratko karenco. V ta namen lahko enega izmed navedenih pripravkov:

Ime sredstva
Količina sredstva/100 m2 Karenca/dni
Cuprablau - Z 35 WP
20 g na 100 m2
3 (10 za predelavo)
Cuprablau - Z Ultra WP
18 g na 100 m2
3 (10 za predelavo)
Dithane M-45
20 g na 100 m2
3
Dithane DG Neotec
20 g na 100 m2
3
Manfil 75 WG
20 g na 100 m2
3
Manfil 80 Wp
20 g na 100 m2
3
Pinozeb M-45
20 g na 100 m2
3
Acrobat MZ WG
20 g na 100 m2
3
Quadris
10 ml na 100 m2
3
Ortiva (le v rastlinjakih)
odvisno od višine rastlin
3
Revus
6 ml na 100 m2
3
Pergado MZ
20-25 g na100 m2
17
Pergado C
50 g na 100 m2
3
Ranman twinpack
2 ml na 100 m2 + močilo
3
Banko 500 SC
20 ml na100 m2
3
Forum MZ WG
20 g na100 m2
3

Dosledno je potrebno upoštevati karenco in ostala opozorila, ki so navedena v navodilih za uporabo.

RESARJI NA PORU

V posevkih pora opažamo poškodbe od tobakovega resarja (Thrips tabaci), na poškodovanih rastlinah pa ugotavljamo prisotnost velikega števila ličink. Za zatiranje resarjev na poru lahko uporabite pripravek Laser 240 SC v odmerku 0,45 L/ha ali pripravek Karate Zeon 5 CS v odmerku 0,15 L/ha. Ličinke resarjev se zadržujejo pri osnovi listov, zato je pri škropljenju pomembno, da škropivo doseže mesto izraščanja listov. Za boljši nanos sredstva na rastlino, priporočamo dodajanje močila. Škropljenje po enem tednu ponovimo.

VARSTVO NEKATERIH VRTNIN PRED BOLHAČI

V posevkih nekaterih vrst zelenjave pogostokrat opažamo poškodbe, ki jih z lastnim prehranjevanjem povzročajo bolhači (Phyllotreta spp.) in nekatere druge vrste grizočih oz. sesajočih žuželk. Poškodbe so velikokrat vidne kot majhne luknjice na spodnjih listih zelenjave. Proti omenjenim škodljivcem lahko uporabimo pripravek Karate Zeon 5 CS na sledečih kulturah: por, zelena, grah, stročji fižol, paprika, paradižnik, jajčevec, brstični ohrovt, zelje in redkvica. Pri vseh navedenih kulturah uporabimo Karate Zeon 5 CS v količini 0,15 l/ha oziroma 1,5 ml/10 l vode/ 100m2.

Dosledno je potrebno upoštevati karenco in ostala opozorila, ki so navedena v navodilih za uporabo.

Zaradi vlažnega vremena, posledično namočene zemlje in visoke zračne vlage se na radiču pojavljata bela gniloba (Sclerotinia minor) in siva plesen (Botrytis cinerea). Interveniramo lahko s pripravki kot so: Switch 62,5 WG v količini 0,6 kg/ha, s karenco 7 dni ali Rovral aquaflo v količini 1,5 l/ha, s karenco 21 dni. Pojavlja se tudi pepelasta plesen radiča (Erysiphe cichoracearum), proti kateri lahko uporabimo Močljivo žveplo v 0,2% – 0,4% koncentraciji, ki ima 14 dni karence ali pripravek Ortiva v količini 1,0 l/ha.

Dosledno je potrebno upoštevati karenco in ostala opozorila, ki so navedena v navodilih za uporabo.

PEPELOVKA BUČK

Deževno vreme in visoka zračna vlaga nudijo zelo dobre pogoje za razvoj pepelovke na bučkah. Plesen je v sklopih bučk prisotna in lahko v primeru močne okužbe povzroči prečejšnjo škodo. Priporočamo, da v nasadih bučk proti pepelovki intervenirate s pripravki kot so:

Quadris v 0,075% koncentraciji ali Ortiva v količini 1,0 l/ha ali Topas 100 EC v količini 0,5 l/ha ali Duaxo koncentrat v 1,0% koncentraciji. Vsi navedeni pripravki imajo 3 dni karence. Uporabimo lahko tudi pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan ali Thiovit Jet ali Vindex 80 WG ali Kumulus DF ali Pepelin v odmerku 5-7,5 kg/ha, ki imajo 3 dni karence ali Močljivo žveplo 0,2% – 0,4% koncentraciji, ki pa ima 14 dni karence. Dosledno je potrebno upoštevati karenco in ostala opozorila, ki so navedena v navodilih za uporabo.

VARSTVO PARADIŽNIKA – PARADIŽNIKOV MOLJ

Pridelovalce paradižnika v zaščitenih prostorih obveščamo, da smo na območju Slovenske Istre opazili povečan ulov paradižnikovega molja (Tuta absoluta) na feromonskih vabah. V rastlinjakih smo opazili tudi poškodbe na listih v obliki galerij in izvrtine na plodovih. V pridelavi paradižnika na prostem smo opazili le posamezne galerije na listih. Na paradižniku v rastlinjaku priporočamo ukrepanje proti škodljivcu z uporabo vodnih in oljnih vab (20-40 na ha), odstranjevanjem poškodovanih listov in plodov ter v primeru večjega pojava poškodb ukrepanje z insekticidi. Proti paradižnikovemu molju so na paradižniku registrirana naslednja sredstva: Affirm (1,5 kg/ha), Steward (125 g/ha), Coragen (175 ml/ha) – pri vseh znaša karenca 3 dni in Lepinox Plus (1 kg/ha), kjer karenca ni potrebna. Zaradi možnega pojava rezistence paradižnikovega molja na ffs priporočamo kolobarjenje z omenjenimi sredstvi.

VARSTVO VRTNIN PRED GLIVIČNIMI OBOLENJI IZ SKUPINE PERONOSPOR

Kapusova plesen

Na zelju opažamo močan pojav kapusove plesni. Za preprečevanje širjenja bolezni lahko uporabite Bordojsko brozgo Caffaro v 1-1,5 % konc., ki ima 42 dni karence ali pripravek Ortiva v odmerku 1 L/ha, ki ima 14 dni karence.

Čebulna plesen

Mokro vreme upočasnjuje dozorevanje čebule, obenem pa ustvarja idealne pogoje za razvoj glivičnih obolenj. Na čebuli opažamo močan pojav čebulne plesni, obstaja pa tudi nevarnost gnitja zaradi sive plesni. Posevke čebule, ki imajo še zelene liste in kjer bo pobiranje predvidoma čez 2 do 3 tedne, je še smiselno poškropiti s fungicidi. Za zatiranje čebulne plesni lahko uporabite enega izmed navedenih pripravkov:

Ime sredstva
Količina sredstva/100 m2 Karenca/dni
Bordojska brozga Caffaro
100-150 g na 100 m2
21
Champion 50 WG
35 g na 100 m2
21
Cuprablau - Z Ultra WP
18 g na 100 m2
3
Quadris
10 ml na 100 m2
14
Ortiva
10 ml na 100 m2
7
Ridomil Gold MZ Pepite
25-30 g na 100 m2
21
Folpan 50 SC
24 ml na100 m2
14

Dosledno je potrebno upoštevati karenco in ostala opozorila, ki so navedena v navodilih za uporabo.

Proti sivi plesni, ki povzroča gnitje čebule lahko uporabite pripravek Switch 62,5 WG v odmerku 1 kg/ha (14 dni karence) ali pripravek Rovral Aquaflo v odmerku 1,1 L/ha.

Paradižnikova plesen

Za omejevanje širjenja paradižnikove plesni svetujemo odstranjevanje obolelih listov in plodov ter škropljenje s fungicidi s kratko karenco. V ta namen lahko enega izmed navedenih pripravkov:

Ime sredstva
Količina sredstva/100 m2 Karenca/dni
Cuprablau - Z 35 WP
20 g na 100 m2
3 (10 za predelavo)
Cuprablau - Z Ultra WP
18 g na 100 m2
3 (10 za predelavo)
Dithane M-45
20 g na 100 m2
3
Dithane DG Neotec
20 g na 100 m2
3
Manfil 75 WG
20 g na 100 m2
3
Manfil 80 Wp
20 g na 100 m2
3
Pinozeb M-45
20 g na 100 m2
3
Acrobat MZ WG
20 g na 100 m2
3
Quadris
10 ml na 100 m2
3
Ortiva (le v rastlinjakih)
odvisno od višine rastlin
3
Revus
6 ml na 100 m2
3
Pergado MZ
20-25 g na100 m2
17
Pergado C
50 g na 100 m2
3
Ranman twinpack
2 ml na 100 m2 + močilo
3
Banko 500 SC
20 ml na100 m2
3
Forum MZ WG
20 g na100 m2
3

Dosledno je potrebno upoštevati karenco in ostala opozorila, ki so navedena v navodilih za uporabo.

VARSTVO NEKATERIH VRTNIN PRED BOLHAČI

V posevkih nekaterih vrst zelenjave pogostokrat opažamo poškodbe, ki jih z lastnim prehranjevanjem povzročajo bolhači (Phyllotreta spp.) in nekatere druge vrste grizočih oz. sesajočih žuželk. Poškodbe so velikokrat vidne kot majhne luknjice na spodnjih listih zelenjave. Proti omenjenim škodljivcem lahko uporabimo pripravek Karate Zeon 5 CS na sledečih kulturah: por, zelena, grah, stročji fižol, paprika, paradižnik, jajčevec, brstični ohrovt, zelje in redkvica. Pri vseh navedenih kulturah uporabimo Karate Zeon 5 CS v količini 0,15 l/ha oziroma 1,5 ml/10 l vode/ 100m2. Dosledno je potrebno upoštevati karenco in ostala opozorila, ki so navedena v navodilih za uporabo.

RESARJI NA PORU

V posevkih pora opažamo poškodbe od tobakovega resarja (Thrips tabaci), na poškodovanih rastlinah pa ugotavljamo prisotnost velikega števila ličink. Za zatiranje resarjev na poru lahko uporabite pripravek Laser 240 SC v odmerku 0,45 L/ha ali pripravek Karate Zeon 5 CS v odmerku 0,15 L/ha. Ličinke resarjev se zadržujejo pri osnovi listov, zato je pri škropljenju pomembno, da škropivo doseže mesto izraščanja listov. Za boljši nanos sredstva na rastlino, priporočamo dodajanje močila. Škropljenje po enem tednu ponovimo.

VARSTVO PRED STRUNAMI

Strune so gospodarsko pomembni talni škodljivci vrtnin Poškodujejo lahko že kaleča semena, obžirajo koreninice, zavrtajo pa se tudi v debelejše korenine in korene ter povzročajo hiranje, sušenje, lahko tudi propad rastlin. Velikost populacije strun v tleh ugotavljamo z rastlinskim vabami. V ta namen uporabljamo nakaljeno žito ali krompir. Kaleče krompirjeve gomolje prerežemo na polovico in zakopljemo v tla 5 do 10 cm globoko, na štirih mestih (razporejene na ogliščih kvadrata s stranico 0,5-1 m). Mesto, kjer smo zakopali gomolje označimo. Čez nekaj dni gomolje izkopljemo in preštejemo vanje zavrtane strune.
Pragovi škodljivosti oz. kritična števila za strune

Vrsta zelenjave
Povprečno število strun na m2
korenček
1 do 2
paradižnik
3
kumare
3 do 4
krompir
6
V posevkih, kjer vam strune povzročajo škodo svetujemo uporabo pripravka NATURALIS v 0,08-0,12% konc. (80-120 ml/100 l vode) na paradižniku, papriki, jajčevcih, kumarah, bučah, bučkah, melonah, lubenicah, solati, endiviji in radiču ter v odmerku 2-3 l/ha pred sajenjem ali ob osipavanju krompirja in korenja. Pripravek Naturalis vsebuje entomopatogeno glivo Beauveria bassiana, ki na svetlobi hitro propade, zato je potrebno pripravek zadelati v tla. Če tla niso dovolj vlažna, je potrebno po tretiranju tla namočiti.
Številčnost strun v tleh zmanjšujemo tudi z okopavanjem in plitvo medvrstno obdelavo.

2014

11.07.2014 - Paradižnikov molj, Varstvo nekaterih vrtnin pred glivičnimi obolenji iz skupine preonospor, varstvo pred črno fižolovo ušjo, varstvo pred bolhači, resarji na poru, zaščita pred polži, strunami

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki