Bolezni in škodljivci rastlin

Bolezni in škodljivci rastlin

- Ambrozijev lepenec - Ophraella communa

- Palmov vrtač - Paysandisia archon

Bolezni in škodljivci oljk

- Bakterijski ožig oljk - Xylella fastidiosa

- Kljunati oljkov rilčkar - Rhodocyrtus cribripennis

Bolezni in škodljivci sadnega drevja

- Marmorirana smrdljivka - Halyomorpha halys

- Plodova vinska mušica - Drosophila suzukii

- Bakterijski ožig aktinidije - Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki