Agroživilski laboratorij


Obveščamo, da ima Agroživilski laboratorij novo številko fax-a: 05/3351223.

Agroživilski laboratorij je samostojen oddelek Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Laboratorij se je razvil iz potrebe po pospeševanju razvoja kmetijstva na področju Primorske regije.

Začetek njegovega delovanja je leta 1952, ko je bila ustanovljena Sadjarsko vinarska postaja v Šempetru pri Novi Gorici. Z analizami vin je postaja pričela spodbujati primorske vinogradnike k boljšemu pridelovanju in kletarjenju za doseganje boljše kakovosti vin. Leta 1961 je ta dejavnost iz Okrajne zadružne zveze Gorica prešla na Kmetijski zavod Nova Gorica, ki je pravni predhodnik Kmetijsko veterinarskega zavoda Nova Gorica in Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Spisek pooblastil agroživilskega laboratorija

Dejavnosti

VINO, MOŠT, GROZDJE, ŽGANE PIJAČE, KIS

V agroživilskem laboratoriju se zavedamo, da se vedno več slovenskih vinarjev trudi pridelati visoko kakovostna vina, pri tem sledijo svetovnim trendom. Odločili smo se, da gremo v korak s časom. V ta namen smo že ob koncu leta 2004 nabavili WINESCAN - sodobno napravo, ki omogoča hitre analize grozdja, mošta in vina (1 dan): poleg običajnih parametrov (alkohol, specifična teža, sladkor, ekstrakt, skupne kisline, hlapne kisline, pH) tudi določitev polifenolov in organskih kislin (vinska, citronska, jabolčna, mlečna). Radi bi poudarili pomen tovrstnih hitrih analiz že pred trgatvijo, saj nam informacije o kakovosti grozdja lahko veliko pripomorejo h pridelavi kakovostnega vina. Prav tako pa so nam analitični parametri v veliko pomoč pri odločanju v fazi fermentacije oziroma zorenja vina: le na podlagi analiznih rezultatov in sicer sladkorja, žvepla, kislinske sestave in pHja se lahko odločimo za eventuelni kemijski oziroma biološki razkis, omogočajo pa nam tudi zgodnje preprečevanje napak in bolezni, kot sta npr. ocetni ali mlečni cik ter pravočasno zaščito vina.

Proces spremljanja kakovosti vina pa se lahko zaključi z oceno vina in izdajo odločbe, ki omogoča trženje vina.

Več

ZEMLJA, FOLIARNE ANALIZE

Kmetom lahko v agroživilskem laboratoriju pomagamo pridelati kakovostne pridelke in posledično proizvode še na en način: s kontrolo rodovitnosti tal. Le na podlagi analiznega izvida se kmet (ob pomoči strokovnjaka, če je to potrebno) odloči za ustrezno gnojenje in s tem omogoči rastlinam ustrezno prehrano. Na žalost namreč pogosto opažamo, da služi analizni izvid kmetom le kot papir, ki je pogoj za pridobitev subvencije oziroma za sodelovanje v programih SKOP oz. EU standardih. Analiza zemlje je osnova uspešnega kmetovanja. Ne samo za kmete z intenzivno pridelava ampak tudi za vrtičkarje, saj prav v primeru ljubiteljskega vrtnarjenja pogosto opažamo prekomerno oz. ekstremno založenost zemlje, kar se lahko odraža tudi kot težava pri rasti, rodnosti in kvaliteti zemlje.

V zadnjih letih pa postaja poleg običajnega gnojenja vse bolj pomembno tudi foliarno gnojenje, zato smo začeli izvajati tudi foliarne analize (N, P, K, Ca, Mg, Fe).

Več

ŽIVILA IN KRMA

Na področju živil preverjamo kakovost kisa, mesa in mesnih izdelkov (skladnost s pravilnikom), oljk in oljčnega olja, mlečnih izdelkov, kislega zelja ter krme.

Več

Kvalitetno delo omogočata

MLAD KOLEKTIV

Zaposleni

SODOBNA OPREMA

WINESCAN, AAS, GC- MS, GC-FID, SFM, Titrino

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki