Program razvoja podeželja 2014 - 2020

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020

Evropa investira v podeželje

Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v okviru izvajanja ukrepov M1: Prenos znanja in informiranja ter M2: Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah izvaja številne aktivnosti, sofinancirane s sredstvi Programa razvoja podeželja 2014 – 2020:

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je tudi prejemnik sredstev ukrepa M13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.

Spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP.

Spletna stran Programa razvoja podeželja.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki