Projekt "KROG"

Informativno gradivo o neposredni prodaji, o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter o registraciji domače in umetnostne obrti

V okviru projekta Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti - »KROG«, je nastalo informativno gradivo, ki nudi osnovne informacije o neposredni prodaji, o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter o registraciji domače in umetnostne obrti. Več informacij dobite na spodnjih alinejah

Splošno o registraciji dopolnilnih dejavnosti na podeželju,

Predelava živil rastlinskega izvora kot dopolnilna dejavnost na kmetijah,

Predelava živil živalskega izvora na kmetiji,

Turistična dejavnost kot dopolnilna dejavnost na kmetiji,

Neposredna prodaja,

Domača in umetnostna obrt.Projekt KROG se izvaja v okviru programa LEADER, LAS za razvoj, NIP 2011 in je sofinanciran je s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Partnerji v projektu so Kmetijski-gozdarski zavod Nova Gorica,Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Posoški razvojni center, JZ Triglavski narodni park, Ustanova Fundacija BiT Planota, Občina Bovec, Občina Cerkno,Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Občina Kobarid,Občina Tolmin, Mestna občina Nova Gorica.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki