Siliranje trave

Pred nami je za čas siliranja trave. V Vipavski dolini in na Goriškem je trava na gnojenih travnikih že prišla v fazo latenja kar pomeni, da je primeren čas za siliranje.

Da bomo pridelali kvalitetno travno silažo je potrebno upoštevati nekaj tehnoloških navodil:
- košnja naj se opravi v času začetka latenja trav- višina rezi naj bo minimalno 5 cm, pri lucernah pa minimalno 7 cm,

- travno maso je potrebno čim prej raztrositi in vsaj enkrat obrniti, da dosežemo sušino med 35 – 50 %,

- krmo v normalnih silosih dobro stlačimo, isto velja tudi pri izdelavi bal,

- silose polnimo največ 3 dni, bale pa naj bodo ovite takoj po baliranju (največ po 4 urah),

- silažo lahko odpremo po 30 dneh.

Pripravil: Egon Volk, specialist za živinorejo

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki