Smernice predelave grozdja letnika 2013

Datum: 26.8.2013

Čas trgatve in pogoji zanjo?

Odvisna je od več dejavnikov kot so:
- Kemijska sestava grozdnega soka: vsebnost sladkorjev (19 – 25 brix), vsebnost organskih kislin – skupnih kislin (5 – 8 g/l), razmerje med jabolčno in vinsko kislino, vsebnost aminokisline arginin, pH vrednost (3,0 – 3,5),
- Fizikalni dejavniki grozda (deformiranost, zbitost jagod, pečke, pecljevina),
- Ne-grozdni dejavniki (padavine, temperatura, vlažnost, bolezni,…)

Tehnološka dozorelost?
Od stanja grozdja je odvisna tudi uporaba enoloških sredstev, ki naj bo premišljena in pravočasna. V zadnjih tednih je tudi vinska trta občutila pomanjkanje vode. To se predvsem pozna na teži 100 jagod (vzorčenje). Posledica suše je tudi nižja količina dušičnih snovi (FAN), ki so nujno potrebne za normalen poteki vrenja. Primerjava podatkov med vzorčenji grozdja nam je pokazala, da se je močno znižala predvsem jabolčna kislina (glede na vremenske razmere pričakovano), pri nekaterih sortah celo za več kot 1,5 g/l. PH vrednosti so bile za razliko od letnika 2012. Po pregledu terena smo opažali enakomerno dozorevanje grozdja a kljub temu smo priporočali, da se opravi pred trgatvijo meritev osnovnih kemijskih parametrov, ki so nujni za pravilno izbiro tehnologije predelave grozdja in so: sladkor, skupne kisline, jabolčna kislina, vinska kislina, pH vrednost. Hitre in natančne meritve naštetih parametrov opravlja Agroživilski laboratorij na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica.

Priporočila za letošnjo trgatev so:
- zadostna in pravočasna uporaba žvepla pri žveplanju grozdja,drozge ali mošta pred vrenjem; 5 – 10 g/100 kg kalijevega metabisulfita (še posebej priporočamo vsem tistim, ki nimate možnosti hladiti grozdja in drozge),
- uporaba pektolitičnih encimov za boljši izplen, bistrenje mošta in barvnih snovi rdečih sort,
- uporaba bistrilnih sredstev za boljše sesedanje (razsluzevanje) mošta,
- v primeru prenizke jabolčne kisline v moštu priporočamo dodatek le te (ali vinske) že v mošt pred ali v času vrenja (posvetujte se strokovno službo saj prav v letošnjem letniku jabolčne kisline skoraj ni bilo več v grozdju zgodnjih sort),
- meritev vrednosti FAN (prosti aminokislinski dušik) v moštu in pravočasen ter količinsko primeren dodatek ustreznega hranila, v času vrenja po navodilih strokovne službe oziroma prizvajalca (suša je razlog, da je potrebnih dušičnih snovi v moštu premalo – minimalno vsaj 140 - 300 mg N/l; dušično hrano dodajamo prvič drugi ali tretji dan vrenja oziroma: hrano bogato na Alpha amino acid – a-amino nitrogen, ki je pomemben za začetek –start fermentacije, dodajamo takoj na začetku; Free ammonia nitrogen – FAN, ki je pomemben v kasnejših fazah fermentacije, dodajamo ko imamo v vinu še 18 brixa nepovretega sladkorja in tretji odmerek hrane, ko je v vinu še 12 brixa nepovretega sladkorja,
- uporaba kombinacije elagovih (vežejo v moštu prisoten kisik), galovih (za preprečevanje delovanje encimov oksidacije) in proantocianidinskih taninov v moštih za direktno vezavo antocianov – po 2 – 3 dneh maceracije,
- hiter začetek fermentacije mošta s pomočjo dodanih kvasovk (v primeru hlajenja drozge ali mošta bodite pozorni na temperaturo mošta ob dodajanju kvasnega nastavka, saj prestavlja prenizka temperatura (največ za 10 °C nižja temperatura mošta) za kvasovke »šok«, le te ne bodo začele z vrenjem),
- analiza pH vrednosti pred koncem vrenja, da se lahko odločamo za ali proti biološkemu razkisu ( Visoke temperature v času dozorevanja so vzrok, da kisline (jabolčna) pospešeno padajo že v grozdju. V moštih z višjimi pH vrednostmi je večja verjetnost, da bodo ob koncu vrenja stekli biološki razkisi nekontrolirano oziroma, da sploh ne bodo stekli, ker jabolčne kisline ne bo več. Nekontrolirani biološki razkisi lahko pripeljejo do napak, tujih vonjev in okusov v vinu, ki so neodpravljivi. V vinih v katerih si želimo svežino in jih prodajamo kot mlada vina biološki razkis ni dobrodošel !),
- v mladih vinih nizkih kislin in visokih pH vrednosti je prvi pretok in zaščita z žveplom, takoj po končanem vrenju obvezna!
- redna organoleptična kontrola mošta v vrenju (zaznava tujih vonjev, ki jih je potrebno odpraviti že v času vrenja, visok ostanek nepovretega sladkorja glede na čas vrenja in dodatek kvasovk, prisotnost neželjenih spojin kot so ocetna ali mlečna kislina, miševina,druge snovi, ki vplivajo na okus in vonj, ..),
- tudi po prvem pretoku je redna organoleptična kontrola mladega vina nujna.

Pripravila: Tamara Rusjan

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki