ČEZMEJNI PROJEKTI

Čezmejni projekti v obdobju 2000-2007, v katerih je sodeloval Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA

Program pobude skupnosti INTERREG III A Slovenija – Italija

V štirih projektih je bil KGZ Nova Gorica prijavitelj oz. koristnik skupnega projekta z Italijo, kar pomeni da smo pripravili projektno idejo ter koordinirali aktivnosti in partnerje v Sloveniji. To so projekti:

 1. 1. VALO-PT – Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju
 2. 2. WELLGENE – zdravje živali in kakovost proizvodov v centrih za gensko razmnoževanje s pomočjo novih metod in tehnologij upravljanja
 3. 3. TIPI-NET – Mreža točk za ovrednotenje tipičnih pridelkov med Alpami in Jadranom
 4. 4. CIS – Ustanovitev italijansko-slovenskega storitvenega centra za zbiranje, analiziranje, ocenjevanje kakovosti in prodaje mleka (kravjega, kozjega,ovčjega) in nadaljnjo predelavo z inovativnimi tehnologijami v pomoč kmetijskim gospodarstvom

V 24-ih projektih smo sodelovali kot partnerji na slovenski strani za področje kmetijstva in podeželja

 1. 1. TEMPO – Narava, kultura,šport brez meja – Tematske poti v Sloveniji in Furlaniji Julijski krajini
 2. 2. Obnova in ovrednotenje kakovostnih sadnih vrst kot prispevek k biotski raznovrstnosti in biološki pridelavi sadja na čezmejnem območju
 3. 3. ORTOCOGOMAR – Promocija uporabe tipičnih prehrambenih izdelkov
 4. 4. Cesta cesarice – Poti okusa in kulture med Venetom, Furlanijo in Slovenijo
 5. 5. Kakovostni tipični izdelki – Ocenjevanje in ovrednotenje tipičnih lokalnih in tradicionalnih kmetijsko-živilskih izdelkov na čezmejnih območjih
 6. 6. Barvni vrtovi
 7. 7. AGRISLOVE.NET – Ovrednotenje čezmejne ponudbe turističnih kmetij s pomočjo ustanovitve informacijskega omrežja
 8. 8. Turistične kmetije brez meja. Čezmejno sodelovanje na področju turističnih kmetij
 9. 9. Kartosis – Sistem za promocijo turističnih kmetij na slovenski in italijanski strani Krasa
 10. 10. AGROMIN – Kmetijstvo manjšin- Analiza in ovrednotenje tipičnih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju
 11. 11. LACJO DROM ( SREČNO POT ): Vodne poti se srečajo in zbližajo v »dobro in lepo » življenje v srcu Evrope
 12. 12. PRADA – Priprava sistema za oceno okuženosti s peronosporo na posameznih območjih
 13. 13. SIGMA – Inovativni sistemi za skupno upravljanje v kmetijskem sektorju in skupna uporaba čezmejne mreže za kmetijsko-okoljsko monitoriranje
 14. 14. TROPLO – Vzpostavitev čezmejnega sodelovanja pri kompostiranju stranskih produktov v pridelavi oljk
 15. 15. Reteimpragricola- Pilotni projekt za pripravo čezmejne mreže kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev sistema za neposredno prodajo lastnih pridelkov z oznako kakovosti
 16. 16. P.A.I.V. Doclisonpramaggiore – Projekt integriranih raziskovalnih aktivnosti za posodobitev vinogradniških gospodarstev na področju DOC Lison Pramaggiore (Pokrajina Benetke) in izboljšanje kakovosti pridelkov in njihov uspeh na trgu
 17. 17. OviLatVeSlo – Projekt za pripravo raziskave o čezmejnem ovčjem mleku, tehnikah pridelave in kakovosti proizvodov ter vzpostavitev sledljivosti izdelkov
 18. 18. Ovrednotenje čezmejnih kakovostnih poljedelskih pridelkov
 19. 19. BULLABILITY – Uporaba inovativnih laboratorijskih tehnik za genetsko izboljšanje plodnosti in uporabnosti mleka različnih vrst goveda za pridelavo sira
 20. 20. NATURA PRIMORSKE – Natura 2000 za boljšo kakovost življenja
 21. 21. Strokovnjak za vodenje proizvodnih procesov in okoljskega načrtovanja na podeželju
 22. 22. Strokovna presoja vrednotenja kakovosti piva, proizvedenega v manjših zasebnih pivovarnah v deželi Furlaniji Julijski krajini in v Sloveniji
 23. 23. Dopolnitev znanstvenih spoznanj in raziskovalnih metod za biološko in ekstenzivno pridelavo mleka
 24. 24. SAPES – Znanja in okusi ob meji

INTERREG IIIA Sosedski program Slovenija-Hrvaška- Madžarska

Kot partnerji smo sodelovali v dveh projektih :

 1. 1. Brkinska sadna cesta
 2. 2. Revitalizacija gojenja fig v Istri

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki