Predpisi s področja ekološkega kmetijstva

V državah članicah Evropske Skupnosti je ekološko kmetijstvo enotno urejeno z naslednjimi predpisi:

V Sloveniji ekološko kmetijstvo dopolnjujejo na državni ravni naslednji predpisi:

Zakonodaja trenutno določa pravila za kmetijske pridelke oz. živila rastlinskega in živalskega izvora ter krmo, ne določa pa pravil za ne-živilske proizvode, kot je na primer tekstil in kozmetika.

Cilji in splošna načela:
1. vzpostavitev sistema trajnostnega kmetijstva
2. omejevanje uporabe kakršnih koli snovi, ki ne izvirajo s kmetijskega gospodarstva
3. uporaba kemično sintetičnih snovi strogo omejena na izjemne primere
4. prilagajanje pravil zaradi upoštevanja posebnosti v okviru uredbe

Posebna načela za:
1. kmetijsko pridelavo
2. predelavo hrane
3. predelavo krme

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki