Obvestilo ekološkim živinorejcem

07.11.2013

Obveščam vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zaradi velike suše v letošnjem letu izdalo generalno dovoljenje za uporabo neekološke krme za ekološke kmete tudi v letu 2013. Dovoljenje je uradno objavljeno tudi na spletni strani MKO in e-portalu, natančneje pa je obrazloženo tudi v pripeti pdf. datoteki.

Dovoljenje za uporabo neekološke krme - MKO

Dovoljenje za uporabo neekološke krme - pdf

Priloga 5

Količina dovoljene dokupljene krme je odvisna od škode, ki jo je povzročila suša v posameznih statističnih regijah po Sloveniji. Tako velja za območje, ki ga pokriva naša inštitucija sledeče:

1. Osrednjeslovenska regija: do 50% celotne krme v suhi snovi (SS) na leto
2. Notranjsko-kraška regija: do 50% celotne krme v suhi snovi (SS) na leto
3. Goriška regija: do 45% celotne krme v suhi snovi (SS) na leto
4. Obalno-kraška regija: do 55% celotne krme v suhi snovi (SS) na leto

Zauživanje suhe snovi je predvsem po vrstah živali in pasmah, pa tudi po različnih kategorijah živali, zelo različna, vendar lahko za orientacijo rečemo, da odrasla krava s povprečno mlečnostjo 4000 l mleka, zaužije cca 15 kg SS/dan. Ocenjujemo, da so količine za dovoljen dokup konvencionalne krme zadostne in ekološka prireja mleka in mesa zaradi suše ne bo utrpela prevelike škode, hkrati pa se zaradi katastrofalnih posledic suše ne bo bistveno poslabšala ekonomika prireje na ekoloških kmetijah.

Primer dokupa neekološke krme za kravo s 4000 l mleka (tudi krava dojilja):
1. do 2.737,5 kg SS obroka v osrednjeslovenski regiji = 3.183 kg sena (mrve)/kravo/leto
((15 kg SS X 365 dni) X 50% = 2.737,5 kg SS) = 2.737,5 kg SS / 0,86 = 3183 kg sena (mrve)/kravo/leto
2. do 2.737,5 kg SS obroka v notranjsko-kraški regiji = 3.183 kg sena (mrve)/kravo/leto
3. do 2.463,7 kg SS obroka v goriški regiji = 2.864,8 kg sena (mrve)/kravo/leto
4. do 3.011,2 kg SS obroka v obalno-kraški regiji = 3.501,4 kg sena (mrve)/kravo/leto

Vrednosti so orientacijske, za podrobnejše izračune se obrnite na Kmetijsko svetovalno službo! Prednost ima dokup ekološke krme, če je seveda na razpolago. Ekološki kmetje so že bili o dokupu konvencionalne krme v teh dneh po pošti posebej obveščeni tudi s strani kontrolne organizacije (I-KonCert, IKC).
Ekološki kmetje lahko dokupijo voluminozno krmo (seno, travno silažo, koruzno silažo,…), pa tudi določena krmila (zrnje koruze, ječmena, prosa, tritikal, pšenice) in semena, ki so točno navedena v prilogi 5 Uredbe Komisije ES 889/2008 (glej prilogo 5).

Dokup zaključenih krmnih mešanic ni dovoljen, prav tako ni dovoljen dokup semen ali zrnja za krmljenje ali drugih krmil, ki so gensko manipulirana (GSO).

Pripravil: Bogdan ČRV spec. za ekološko živinorejo

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki