Prestrukturiranje vinogradov - NOVOSTI

Datum: 05.05.2017

Vinogradniki – NOVOSTI pri prestrukturiranju vinogradov

Ključne novosti v zvezi z ukrepom prestrukturiranja vinogradov sta dve:

1) Od letos dalje se vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradniških površin vlagajo med 1. aprilom in 15. junijem (in ne do 15. decembra, kot je veljalo doslej) - za prestrukturiranje, ki se bo izvedlo jeseni 2017 ali spomladi 2018, se vlogo vloži na ARSKTRP do 15. junija letos!

2) Za vse nove izkrčitve vinogradov, na podlagi katerih se uveljavlja podpora za prestrukturiranje, bo ARSKTRP že pred krčitvijo starega vinograda opravila ogled in izmero vinograda, ki se ga namerava izkrčiti zaradi prestrukturiranja. Ogled in izmera se opravita po oddaji vloge za podporo, vendar najpozneje do 1. septembra istega leta. Izkrčitev vinograda se lahko izvede šele po opravljenem ogledu vinograda s strani ARSKTRP; če se izvede prej, pridelovalec ni upravičen do podpore za prestrukturiranje.
Ta določba se uporablja le za tiste vinograde, za katere je bilo dovoljenje za zasaditev vinske trte pridobljeno po uveljavitvi spremembe uredbe - to pomeni, da se ogled in izmera pred izkrčitvijo ne bo izvajala za tiste vinograde, ki že imajo izdana dovoljenja ali pa jih bodo pridobili do 20.5. 2017 (ko bo uredba stopila v veljavo).

Uredba je objavljena Uradnem listu št. 23/17.

Pripravila Majda Brdnik (po obvestilu MKGP)

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki