IZJAVA o uveljavljanju podpore

Datum: 9.6.2014

IZJAVA O UVELJAVLJANJU PODPORE ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADNIŠKIH POVRŠIN

15. junija 2014 se izteče rok, ko morajo vinogradniki, ki so jeseni oddali vlogo za podporo za prestrukturiranje vinogradniških površin, na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poslati izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin (priloga 2). Obrazec morajo oddati vsi, ki želijo prejeti podporo v letošnjem letu (s priporočeno pošto, s pripisom Izjava o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje za vinogradniških površin). Ker pade letos 15.6. na nedeljo, je potrebno izjave poslati do sobote, 14. junija 2014!.

Zaključeno prestrukturiranje pomeni zasaditev trt ter postavitev kolov in osnovne žice (količki ob vsaki trti niso nujni).
Če so trsne cepljenke že posajene, morajo vinogradniki pred oddajo izjave na Agencijo prijaviti zasaditev trt v Register pridelovalcev grozdja in vina.

Četudi prestrukturiranje vinograda ni zaključeno, morajo vinogradniki poslati izjavo do navedenega datuma; na izjavi pa označijo, da prestrukturiranje še ni zaključeno. V prihodnjih mesecih jim bodo z Agencije sporočili, kako je s pologom varščine oz. bančno garancijo za nedokončano prestrukturiranje.

Priloga 2 - IZJAVA

Pripravili: Mojca Mavrič Štrukelj, Majda Brdnik

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki