Izpbraževanja

Izobraževanja v tednu med 10.03.2014 in 16.03.2014

Datum Ura Naslov izobraževanja Lokacija
10.03.2014 15:00 Praktični prikazi potrebnih tehnoloških znanj za oljke – prikaz rezi oljk Plače pri kapelici
10.03.2014 18:00 Predstavitev nove ureditve neposrednih plačil in ukrepov Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 za trajnostno in ekonomsko vzdržno kmetovanje Senožeče, KS Senožeče
Novosti v davčni zakonodaji (DDV, dohodnina, davek na nepremičnine)
11.03.2014 10:00 Rejski program za domače živali – kako vzrediti najboljše plemenske živali Gasilski dom Col
Predstavitev bolezni infekciozne bovini rinotraheitis in infekciozni pustolozni vulvovaginitis (IBR/IPV) ter bovina virusna diareja (BVD)
11.03.2014 10:00 Pridelava krušne pšenice in pridelava konoplje Sežana, Srednja šola Srečka Kosovela
11.3.2014 10:00 Ukrepi za uspešno rejo drobnice ter novosti pri izvajanju kmetijsko okoljskih ukrepov Bovec, Kulturni dom Bovec
11.3.2014 18:00 Varstvo sadovnjakov pred boleznimi in škodljivci na oljki Pobegi, dvorana doma KS
11.3.2014 16:00 Računovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih na kmetiji v prostorih Posoškega razvojnega centra v Tolminu
12.3.2014 16:00 Pomen nadzorovane paše na ekstenzivnem kraškem pašniku Srednješolski center Postojna
12.3.2014 16:00 Obnovitveni tečaj za izvajalce ukrepov varstva rastlin Ajdovščina, Dvorana srednje šole Veno Pilon
12.3.2014 16:00 Kamp – možnost za ureditev nastanitvenih kapacitet na podeželju Kanal, Gotska hiša
13.3.2014 16:00 Insekti v hlevu, reja drobnice ter okužbe koz z virusom kozjega artritisa in encefalitisa v Sloveniji Ilirska Bistrica, OŠ A.Žnideršiča
13.3.2014 16:00 Varstvo vrtnin pred talnimi škodljivci, nekemični ukrepi varstva vrtnin ter novosti pri izvajanju kmetijsko okoljskih podukrepov Grgar - dvorana Kulturnega doma
13.3.2014 18:00 Insekti v hlevih, nega parkljev govedi ter spremembe pri predpisih o kmetijskih in gozdarskih vozilih v cestnem prometu Senožeče, KS Senožeče
13.3.2014 17:00 Obnovitveni tečaj za izvajalce ukrepov varstva rastlin Pobegi, dvorana doma KS
14.3.2014 17:00 Obnovitveni tečaj za izvajalce ukrepov varstva rastlin Osnovna šola Dutovlje
14.3.2014 17:00 Obnovitveni tečaj za izvajalce ukrepov varstva rastlin Pobegi, dvorana doma KS

Pomembno obvestilo:

Obvestilo za prejemnike javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007- 2013:
Poročanje o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti na posameznih ukrepih PRP za leto 2013:

Prejemniki javnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, ki so svoje investicije v preteklih letih že zaključili in so dolžni Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja poslati letno poročilo o doseganju ekonomskih ciljev naložbe za leto 2013, obveščamo, da je rok za oddajo poročila 31. 3. 2014.
Oddaja letnega poročila je mogoča le preko spletne aplikacije Program razvoja podeželja – izplačila/poročila. Vlagatelji so dolžni obrazec za poročanje v celoti izpolniti v papirni obliki. Le-tega naj hranijo doma. V spletno aplikacijo vnesejo samo zahtevane podatke.
Vlagatelji si morate za dostop do aplikacije pridobiti certifikat oziroma se za oddajo poročila dogovoriti na izpostavi kmetijske svetovalne službe.

Druga obvestila:

Odprt rok za oddajo zbirnih vlog in vlaganje zahtevkov za neposredna plačila v kmetijstvu in za zahtevke kmetijsko okoljskih plačil. Za elektronski vnos zbirne vloge se je potrebno predhodno naročiti pri izpostavah kmetijske svetovalne službe.

Aktualni javni razpisi:
- do 12. marca je še čas za oddajo prijav na JR za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« v okviru PRP 2007–2013
- do 12.marca do 12:00 ure je še možno oddati vlogo na javni razpis mestne občine Nova Gorica za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki