Izobraževanja

Izobraževanja v tednu med 24.02.2014 in 02.03.2014

Datum Ura Naslov izobraževanja Lokacija
24.02.2014 10:00 Praktični prikaz potrebnih tehnoloških znanj za koščičarje-zimska rez češenj in marelic Planina – Koboli
24.02.2014 15:00 Praktični prikaz potrebnih tehnoloških znanj za koščičarje-zimska rez češenj in marelic Planina – Koboli
24.02.2014 18:00 Varstvo sadovnjakov pred boleznimi in škodljivci na koščičarjih OŠ Dobravlje
24.2.2014 (ter še 27. in 28.02.2014) 16:30 Pričetek tridnevnega tečaja »Osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin« Pobegi, dvorana doma KS
25.02.2014 09:00 Dobra praksa pri pridelovanju krompirja, prehrana krav dojilj, novosti pri izvajanju kmetijsko okoljskih ukrepov Kobarid, Dom Andreja Manfreda
25.02.2014 10:00 Varstvo vinske trte in novosti Komen, dvorana Komen
25.02.2014 16:00 Predstavitev bolezni infekciozne bovini rinotraheitis in infekciozni pustolozni vulvovaginitis (IBR/IPV) ter bovina virusna diareja (BVD) Dvorana Srednje šole Veno Pilon, Ajdovščina
Alternativni viri krme v obdobju pomanjkanja voluminozne krme
Primerna reja prašičev za pitanje
25.02.2014 18:00 Možnosti ekološke pridelave sadja Pobegi, dvorana doma KS
26.02.2014 10.00 Varstvo sadovnjakov pred boleznimi in škodljivci na pečkarjih Dvorana Hotela Cerkno
26.02.2014 18:00 Pridelava namiznih sort grozdja Pobegi, dvorana doma KS
27.02.2014 18:00 Prehrana prašičev z vključevanjem voluminozne krme v dnevne obroke Komen, dvorana Komen

Obvestila: Oddaja zbirnih vlog 2014

V naslednjem tednu, 26. februarja, se pričenja obdobje subvencijske kampanje 2014, ki bo trajala do 6. maja. To je obdobje, ko kmetje oddajajo zbirne vloge in vlagajo zahtevke za neposredna plačila v kmetijstvu in zahtevke za kmetijsko okoljska plačila.
Za elektronski vnos se je potrebno predhodno naročiti pri izpostavah kmetijske svetovalne službe.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Pri Hrastu 18 5000 Nova Gorica

+386 5 33 51 200 +386 5 33 51 260

uredniki